Socjologia

Małgorzata Skowrońska DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne

Małgorzata Skowrońska DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne
Małgorzata Skowrońska DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne

Małgorzata Skowrońska

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC OSÓB HOMOSEKSUALNYCH

Mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne


Wspólnie z autorką pochylamy się z jednej strony nad odmiennością społeczności LGBT+, a z drugiej – nad dystansem społecznym, aż nazbyt bezpardonowo manifestowanym wobec osób nieheteronormatywnych w Polsce, i to w czasach, kiedy w całym świecie euro-amerykańskim mamy do czynienia z wielką zmianą postaw.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:
szt.

Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych

 Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych
Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych

Przełożyła Joanna Stryjczyk

Prawo to jedna z ważniejszych form porządkowania relacji społecznych. Z tego powodu stanowi przedmiot opracowań filozoficznych, reprezentujących wiele rozmaitych doktryn i technik, proponujących wykorzystanie różnych narzędzi w dziedzinie życia społecznego. Powstanie nauk społecznych doprowadziło do tego, że na prawo zaczęto patrzeć z innego miejsca; stało się ono nie tylko źródłem prawowitości czy instrumentem normatywnym, lecz także przedmiotem refleksji socjologicznej, antropologicznej i językoznawczej.

Dostępność: duża ilość

Cena:
szt.

Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen

 Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen
Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen

 Przełożyła Agnieszka Karpowicz

Bieda może być rozumiana jako brak lub niewystarczająca ilość środków pozwalających zaspokoić najpilniejsze potrzeby. To określenie wywołuje także kwestie etyczne, dotyczące związku między nierównością a niesprawiedliwością.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

 Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń - PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec

Wizja egzotycznej erotyki i seksualizmu, a zwłaszcza wizerunek kobiety Wschodu pozwalały na uwolnienie emocji, skrywanych bądź wypieranych przez chrześcijańskie kanony etyczne i obyczajowe.

Dostępność: brak towaru

Cena:
szt.

Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło

 Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło
Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło

Przełożyły Ewa Klekot i Ewa Szul-Skjoeldkrona

 Monografia Stevena Lukesa jest uważana za najlepszą książkę o Durkheimie, za dzieło podstawowe, referencyjne. Zawiera gruntowną analizę socjologii Durkheima, powiązaną z jego biografią, ale co ważniejsze – z szerszym kontekstem intelektualnym, kulturowym i społecznym.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów

(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów
(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów

Przełożyła Iwona Piechnik

Éric Maigret, profesor socjologii mediów na Uniwersytecie Paris III, Sorbonne-Nouvelle, pracownik naukowy w Krajowym Centrum Badań Naukowych, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Chociaż rola mediów masowych jest w sferze społecznej be...

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych

Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych
Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych

Książka podejmuje problem metodologiczny, z którym borykają się nauki społeczne. Polega on na tym, że poziom pomiaru, jakim dysponujemy, nie jest wystarczający, aby w sposób uprawniony móc wykorzystać pełną gamę dostępnych metod statystycznych. Wiele z tych metod zakłada, że mamy do czynienia z „silnym” pomiarem, a więc ze zmiennymi posiadającymi jednostkę. Tymczasem w socjologii i innych pokrewnych dziedzinach wiedzy najczęściej mamy do czynienia z danymi, które co najwyżej reprezentują uporządkowania. Tego typu zmienne będą tutaj głównym obiektem zainteresowania.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Alain Touraine, Po kryzysie

Alain Touraine, Po kryzysie
Alain Touraine, Po kryzysie

Przełożył Marcin Frybes

Kryzys pierwszej dekady XXI w. ujawnił się wprawdzie w obszarze gospodarki, jednak nie ogranicza się do zjawisk natury ekonomicznej. Ma wymiar społeczny, polityczny, kulturowy. Tylko socjologia może ukazać te pozaekonomiczne aspekty kryzysu, niezwykle istotne do jego objaśnienia.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej

Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej
Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej

Polska historiografia stroni od wgłębiania się w problemy stosunków polsko-żydowskich, jest to bowiem temat obarczony emocjami, a zarazem bardzo istotny dla tożsamości Polaków. Wraz z poszerzaniem się zakresów badań historycznych coraz wyraźniej ujawniają się białe plamy w dziejach mniejszości zamieszkujących ziemie polskie.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Andrzej Kojder, Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

Andrzej Kojder, Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach
Andrzej Kojder, Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach

Znaczna część zamieszczonych w tym tomiku tekstów ukazywała się w ostatnich latach w biuletynie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Informacja Bieżąca”, najczęściej pod kryptonimem Ankor. Najżywszy odzew wywołały limeryki. Niektórzy socjologowie, a nawet ich spadkobiercy, poczuli się bardzo urażeni, autor zaś wzywany był do publicznych przeprosin.

Dostępność: duża ilość

Cena:
szt.

Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, br.

Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, br.
Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, br.

Kiedy ktoś pyta, co to znaczy, że prawo ma godność, odpowiadamy: znaczy to tylko tyle (i aż tyle), że strzeże godności człowieka, a więc w jednakowym stopniu przypisuje podstawowe uprawnienia i wolności wszystkim ludziom i na wszystkich nakłada w dziedzinie praw publicznych te same obowiązki.

Dostępność: średnia ilość

Cena:
szt.

Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, tw.

Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, tw.
Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, tw.

Kiedy ktoś pyta, co to znaczy, że prawo ma godność, odpowiadamy: znaczy to tylko tyle (i aż tyle), że strzeże godności człowieka, a więc w jednakowym stopniu przypisuje podstawowe uprawnienia i wolności wszystkim ludziom i na wszystkich nakłada w dziedzinie praw publicznych te same obowiązki.

Dostępność: średnia ilość

Cena:
szt.

Andrzej Kojder, Pobocza socjologii - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Andrzej Kojder, Pobocza socjologii - PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Andrzej Kojder, Pobocza socjologii - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Autor przedstawia zagadnienia, które jego zdaniem nie należą do głównego nurtu refleksji socjologicznej i nie są przedstawiane w podręcznikach akademickich i w popularnych wyborach.

Dostępność: brak towaru

Cena:
szt.

Andrzej Kojder, Podstawy socjologii prawa

Andrzej Kojder, Podstawy socjologii prawa
Andrzej Kojder, Podstawy socjologii prawa

Książka zawiera zarys historyczny kształtowania się dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia prawa, idee formułowane przez jej klasyków i najwybitniejszych przedstawicieli, problemy pogranicza i demarkacji, kwestie pojęciowe i składający się na tę dziedzinę wiedzy korpus tematów zasadniczych, a także przegląd stosowanych metod badawczych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury  - PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Koncentracja na odbiorcy i jego podmiotowości staje się dla autorki sposobem na pisanie społecznej teorii mediów. Wnikliwej analizie poddaje ona ukryte założenia na temat rozumienia zarówno samej kultury, jak i koncepcji jednostki jako jej uczestnika.

Dostępność: brak towaru

Cena:
szt.

Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu

Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu
Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu

Praca jest pisana z intencją dostarczenia czytelnikowi „zwykłego” przewodnika po terminach, za pomocą których Bourdieu konstruuje swoją rozległą koncepcję socjologii sztuki, i po dziełach, w których Bourdieu zdawał sprawę ze swoich socjologicznych badań na sztuką i jej odbiorem. Ten przewodnik jest kompetentnym wykładem całej struktury myślowej i całego doświadczenia badawczego francuskiego socjologa sztuki.

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:
szt.

Anna Radiukiewicz, Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Anna Radiukiewicz,  Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego  - PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Anna Radiukiewicz, Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Książka przedstawia proces kształtowania się określonych postaw społecznych, stawania się świadomym działaczem organizacji pozarządowych, organizacji zaangażowanych politycznie, związków zawodowych. Autorkę interesuje zderzenie tożsamości jednostki z tożsamością działacza i wpływ tej ostatniej na życie codzienne respondentów.

Dostępność: brak towaru

Cena:
szt.

Antoni Sułek, Obrazy z życia socjologii w Polsce

Antoni Sułek, Obrazy z życia socjologii w Polsce
Antoni Sułek, Obrazy z życia socjologii w Polsce

Socjologia to coś więcej niż idee, teorie i wyniki badań. To także instytucje naukowe, badania, metody oraz ludzie, którzy je stworzyli. O nich jest ta książka. Składa się z kilkunastu rozpraw i szkiców poświęconych życiu socjologii w Polsce, od końca XIX do początków XXI w.

Dostępność: duża ilość

Cena:
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl