Zaloguj się

Artykuły

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że są już do nabycia e-booki Oficyny Naukowej
http://www.zinamon.pl/kategoria/Ebooki,934
oraz na nowej platformie:
czytaj całość »

Polecane produkty

Atlas przestępczości w Polsce 5 Atlas przestępczości w Polsce 5
Cena: 44,00 zł
szt.

Autorzy: Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, redakcja naukowa Andrzej Siemaszko

Czy kryminologom grozi bezrobocie? Nie sądzę, niestety. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że działalność przestępcza przenosi się stopniowo ze sfery realnej do wirtualnej, gdzie możliwości wydają się wręcz nieograniczone (często jeszcze nawet nie do końca zidentyfikowane, nie wspominając już o reakcji prawnokarnej), ryzyko zaś — minimalne. Sieć zapewnia anonimowość — to truizm. Lecz właśnie w realnym lub wyimaginowanym poczuciu anonimowości (ergo — bezkarności) działa cała rzesza oszustów internetowych, liczba zaś ofiar sięga niekiedy kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych
Cena: 16,00 zł
szt.

Książka podejmuje problem metodologiczny, z którym borykają się nauki społeczne. Polega on na tym, że poziom pomiaru, jakim dysponujemy, nie jest wystarczający, aby w sposób uprawniony móc wykorzystać pełną gamę dostępnych metod statystycznych. Wiele z tych metod zakłada, że mamy do czynienia z „silnym” pomiarem, a więc ze zmiennymi posiadającymi jednostkę. Tymczasem w socjologii i innych pokrewnych dziedzinach wiedzy najczęściej mamy do czynienia z danymi, które co najwyżej reprezentują uporządkowania. Tego typu zmienne będą tutaj głównym obiektem zainteresowania.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Barbara Matus, Człowiek niezłomny. Władysław Kojder (1902–1945) Barbara Matus, Człowiek niezłomny. Władysław Kojder (1902–1945)
Cena: 21,00 zł
szt.

Zebrała, opracowała i słowem wiążącym opatrzyła Barbara Matus

Wielkie wartości ideowe, moralne, przymioty charakteru i prawie wzorcowy kształt osobowości Władysława Kojdra typowały go na przywódcę organizacji najpierw młodzieżowej, potem politycznej.

Ocenił jego wartość największy chłop XX wieku Wincenty Witos i jego naznaczył swoim następcą. A chociaż był to jednocześnie wyrok na niego − bo zaraz po tej nominacji został przez komunistycznych przeciwników politycznych skrytobójczo zamordowany − pozostaje w historii Ruchu Ludowego wyznacznikiem kontynuatora linii politycznej Witosa.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Maria Jarosz & Marek W. Kozak, Eksplozja nierówności? Maria Jarosz & Marek W. Kozak,  Eksplozja nierówności?
Cena: 19,00 zł

Dla współczesności charakterystyczny jest ilościowy i jakościowy przyrost nierówności. Nie wahamy się mówić dziś o ich eksplozji, ponieważ współczesny wzrost zróżnicowań mających różne źródła i formy jest bardzo znaczący. Brak uznanych zasad sprawiedliwości społecznej i szeroka akceptacja elit, głównie liberalnych, dla powstających nierówności zagrażają samemu rozwojowi. Ciekawe, że zdały sobie z tego sprawę instytucje finansowe i światowe gremia polityków i ekspertów od globalnej gospodarki,

Dostępność:
brak towaru
René Husson, Philippe Galmiche, Kuchnia średniowieczna. 125 przepisów. René Husson, Philippe Galmiche, Kuchnia średniowieczna. 125 przepisów.
Cena: 25,00 zł
szt.

Przełożyła Katarzyna Marczewska

Ilustracje Christiane Galmiche

Nasi przodkowie używali obficie przypraw korzennych, gotowali wielobarwne potrawy o smakach budzących dziś czasem zaskoczenie. Nie znali pomidorów, ziemniaków ani papryki, które miały się pojawić znacznie później. Nie mieli talerzy ani widelców, posługiwali się tylko łyżkami i nożami. Jedli palcami, a jedzenie nakładali na drewnianą deseczkę albo kromkę chleba, zwaną po francuski souppe, a po włosku zuppa.

Dostępność:
duża ilość
O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa
Cena: 18,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Piotr Żuk i Paweł Żuk

Medialne „niusy” o terroryzmie, toczących się wojnach, zagrażających Polsce konfliktach zbrojnych czy wzrastającej przestępczości z pewnością utrudniają budowanie kultury zaufania i otwartości wobec innych ludzi. Czy jednak są szanse na stworzenie bardziej racjonalnej, pokojowej i odrzucającej prymat wydatków na zbrojenia polityki? Czy we współczesnym świecie strach musi nam stale towarzyszyć? Czy można sobie wyobrazić politykę inną niż manipulacja emocjami społecznymi oraz podsycanie obaw i uprzedzeń wobec wyimaginowanych wrogów?

Dostępność:
na wyczerpaniu
Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologia historyczna Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologia historyczna
Cena: 34,00 zł
szt.

Przełożył Jan Surman

Czym jest i po co epistemologia historyczna? To pytanie stawia sobie w książce jeden z najważniejszych autorów tego podejścia do historii nauki. W pierwszej części przedstawia historyzowanie epistemologii od Emila Du Bois-Reymonda poprzez Michela Foucaulta po Bruno Latoura. W drugiej egzemplifikuje swoje podejście do epistemologii historycznej na przykładach z historii biologii.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Zofia Kinowska, „Można zakasać rękawy”. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym Zofia Kinowska, „Można zakasać rękawy”. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym
Cena: 21,00 zł
szt.

Jakie czynniki wpływają na to, że niektóre kobiety decydują się zakasać rękawy i podjąć wysiłek pracy na rzecz swojej społeczności? Co pomaga, a co przeszkadza takiemu zaangażowaniu, jakie okoliczności sprzyjają, a jakie utrudniają decyzję o rozpoczęciu działalności na rzecz innych? Jaki jest wpływ czynników ponadlokalnych, lokalnych i indywidualnych na sposób obywatelskiego angażowania się kobiet w życie społeczne w środowiskach wiejskich? Jakie wzory zaangażowania obywatelskiego kobiet można zaobserwować w gminach wiejskich położonych w regionach różniących się politycznym dziedzictwem kulturowym?

Dostępność:
na wyczerpaniu
Przemysław Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji Przemysław Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji
Cena: 21,00 zł
szt.

Przemysław Sadura podjął się zadania intelektualnie bardzo ciekawego. Nie napisał historii upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, lecz na przykładzie wybranych państw tego regionu zarysował interpretację tego ciągu wydarzeń jako swoistego procesu rewolucyjnego.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Paweł Żuk, Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce Paweł Żuk, Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce
Cena: 30,00 zł
szt.

Przedstawiona praca stanowi bardzo interesujące i wartościowe studium na temat zachowań politycznych mieszkańców Dolnego Śląska. Autor oparł swoją analizę na podejściu kulturologicznym.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Stefan Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937); Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937) Stefan Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937); Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937)
Cena: 36,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Kornelia Kończal & Joanna Wawrzyniak

Wydanie dwujęzyczne! Listy w oryginale francuskim i w przekładzie, opatrzone wyczerpującymi przypisami i znakomitym posłowiem. Ilustracje, w tym portrety bohaterów  i faksymile listów.

Dostępność:
średnia ilość
Dostojny uniwersytet? Dostojny uniwersytet?
Cena: 19,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Anna Śliz i Marek S. Szczepański

System szkolnictwa wyższego przeżywa kryzys. Jest on szczególnie odczuwany w Polsce, gdzie błędy w zarządzaniu systemem edukacji wyższej skutkują dzisiejszą trudną sytuacją, widoczną zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Ossowski z perspektywy półwiecza Ossowski z perspektywy półwiecza
Cena: 21,00 zł
szt.

Przygotował Antoni Sułek

Stanisław Ossowski dla jednych socjologów polskich jest wciąż Nauczycielem, dla innych bohaterem przekazanej im legendy, a dla większości - autorem ważnych książek, czytanych lub coraz częściej tylko znanych.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Andrzej Kojder, Pożegnania Andrzej Kojder, Pożegnania
Cena: 15,00 zł
szt.

Książka zawiera refleksje autora o znaczących postaciach polskiej historii współczesnej, a także szkice do portretów wybitnych socjologów, z których część była cmentarnymi mowami pożegnalnymi.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Robert Kaczmarek, Bożena Mieszkowska, TOŻSAMOŚĆ. Bo chcę wiedzieć, co ze mną będzie Robert Kaczmarek, Bożena Mieszkowska, TOŻSAMOŚĆ. Bo chcę wiedzieć, co ze mną będzie
Cena: 17,00 zł
szt.

Dla jednych tożsamość jest palącą kwestią naszych czasów, a jej rozpoznawanie naszym głównym zajęciem. Inni gniewnie rozprawią się z zawartym w tym pojęciu złudzeniem sensu i wyzwolenia.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Z dziejów afektu penalnego Z dziejów afektu penalnego
Cena: 32,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki

Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten ma wprowadzić „głębię” strategiczną do zarysowanego w tomie drugim nowego ujęcia polityki kryminalnej.

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (ENS) Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji
Cena: 37,00 zł
szt.

Debata publiczna to dzisiaj temat palący, budzący żywe emocje. Kontrowersje wywołuje zwłaszcza jakość debaty publicznej oraz kwestie jej dopuszczalnych reguł. Widoczny jest rozdźwięk pomiędzy społecznymi oczekiwaniami wobec debaty a jej codzienną praktyką.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Jeanne Favret-Saada, Odczynianie uroków Jeanne Favret-Saada, Odczynianie uroków
Cena: 22,00 zł

Przełożyła Katarzyna Marczewska

Antropolożka, która została również psychoanalityczką, relacjonuje tu dalszy ciąg swoich badań i przemyśleń na temat czarownictwa w Bocage'u w północno-zachodniej Francji. Stała się - początkowo mimowolnie - uczestniczką badanych przez siebie procesów.

Dostępność:
brak towaru
O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce
Cena: 24,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Piotr Żuk i Paweł Żuk

Nastanie logiki wolnego rynku, a wraz z nią zdominowanie życia publicznego przez zasadę konkurencji miało skutkować różnorodnością. Konkurencja nie prowadzi jednak wcale do różnorodności, lecz często kończy się standaryzacją obecnych w społecznym obiegu ofert.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Marta Danecka, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej Marta Danecka, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej
Cena: 19,00 zł
szt.

Autorka przedstawia zagadnienie wykluczenia społecznego z różnych perspektyw: teoretycznej, historycznej i społeczno-instytucjonalnej. Wskazuje lukę poznawczą między niezbędną opiekuńczą działalnością państwa a koniecznością stosowania modelu partycypacyjnego.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury
Cena: 25,00 zł
szt.

Koncentracja na odbiorcy i jego podmiotowości staje się dla autorki sposobem na pisanie społecznej teorii mediów. Wnikliwej analizie poddaje ona ukryte założenia na temat rozumienia zarówno samej kultury, jak i koncepcji jednostki jako jej uczestnika.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Polska europejska czy narodowa? Polska europejska czy narodowa?
Cena: 18,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Maria Jarosz

Ostatnie ćwierćwiecze to okres sukcesu w politycznej i gospodarczej przebudowie Polski. Jest ona bowiem wolna, suwerenna i trwale zakotwiczona w strukturach europejskich. Jest też państwem funkcjonującym normalnie. Co nie znaczy, że jest całkiem dobrze.

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Alexandre Dupeyrix, Zrozumieć Habermasa (ENS) Alexandre Dupeyrix, Zrozumieć Habermasa
Cena: 42,00 zł
szt.

Przełożyła Marta Natalia Wróblewska

Alexandre Dupeyrix - filozof, wybitny znawca współczesnej filozofii niemieckiej i tłumacz prac Jürgena Habermasa na francuski. Comprendre Habermas jest zwartym systematycznym i wykładem najważniejszych elementów myśli wybitnego współczesnego filozofa...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej
Cena: 27,00 zł

Redakcja naukowa Marian Filar i Jarosław Utrat-Milecki

Tom drugi serii "Kultury Penalne" jest zorientowany na analizy interdyscyplinarne związane ze społeczno-kulturową etiologią i fenomenologią reakcji na przestępczość, a w aspekcie jurydycznym i prakseologicznym wiąże się mocniej z kwestiami procesowymi, dowodowymi.

Dostępność:
brak towaru
Współczesne oblicza autorytaryzmu Współczesne oblicza autorytaryzmu
Cena: 19,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Piotr Żuk

Ćwierć wieku od zmiany systemowej oraz blisko 10 lat od wstąpienia Polski do UE to wystarczający okres, aby się zastanowić, czy zmiany społeczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne wpłynęły na poziom autorytaryzmu społeczeństwa oraz charakter autorytarnych praktyk państwa.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności
Cena: 23,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki

Studia „Kultur Penalnych” otwiera tom zawierający cykl artykułów z zakresu prawa karnego, penologii i kryminologii, które bezpośrednio odnoszą się do wybranych zagadnień związanych z reformami prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów (ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów
Cena: 48,00 zł
szt.

Przełożyła Iwona Piechnik

Éric Maigret, profesor socjologii mediów na Uniwersytecie Paris III, Sorbonne-Nouvelle, pracownik naukowy w Krajowym Centrum Badań Naukowych, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Chociaż rola mediów masowych jest w sferze społecznej be...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Karol Sauerland, 30 srebrników. Donos w dziejach nowych i dawnych (ENS) Karol Sauerland, 30 srebrników. Donos w dziejach nowych i dawnych
Cena: 49,00 zł
szt.

Przełożyli Kamilla Najdek i Tomasz Ososiński

Książka 30 srebrników jest obszernym studium zjawiska donosu. Autor przeprowadza porównawczą analizę instytucji wspierających donosicielstwo w dwóch systemach totalitarnych: w Trzeciej Rzeszy i w Związku Radzieckim oraz w krajach radzieckiej strefy ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Gérard Raulet, Filozofia niemiecka po 1945 (ENS) Gérard Raulet, Filozofia niemiecka po 1945
Cena: 36,00 zł
szt.

Przełożył Adam Dziadek

Gérard Raulet , profesor Paryskiej Sorbony, autor wielu prac z historiozofii i filozofii politycznej ostatnich trzech stuleci. Książka Rauleta jest syntetycznym zarysem filozofii niemieckiej ostatnich sześćdziesięciu lat i zarazem dialogiem z nią. W ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu (ENS) Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Cena: 60,00 zł
szt.

Przełożyli Agnieszka Rejniak-Majewska i Michał Pabiś-Orzeszyna

Anne Friedberg jest wybitną badaczką audiowizualności, autorką kanonicznej dla filmoznawców i kulturoznawców książki Window Shopping. Cinema and the Postmodern. Jej nowsza praca The Virtual Window. From Alberti to Microsoft zajęła już podobne miejsce...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (ENS) Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Cena: 41,00 zł
szt.

Wiedza o sposobie istnienia i funkcjonowania obrazów we współczesnej kulturze epoki nowych mediów nie doczekała się jeszcze u nas ujęcia monograficznego. Taką lukę wypełni książką Piotra Zawojskiego. Autor daje nowatorski wgląd w pole twórczych zasto...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Reinhart Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii (ENS) Reinhart Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii
Cena: 51,00 zł
szt.

Przełożyli Krystyna Krzemieniowa i Jarosław Merecki

Reinhart Koselleck był jednym z najbardziej znanych historyków dwudziestego wieku. W książce Warstwy czasu przedmiotem rozważań nie są określone zjawiska historyczne, lecz zagadnienia metahistoryczne, połączone tu w cztery grupy tematyczne: 1) Histor...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Michela Marzano, Oblicza lęku  (ENS) Michela Marzano, Oblicza lęku
Cena: 30,00 zł
szt.

Przełożyła Zofia Chojnacka

Książka Oblicza lęku jest znakomitą analizą zjawiska strachu we współczesności, które jak dotąd nie doczekało się szerszej analizy. Lęk jest plagą naszego wieku i jednym z najważniejszych elementów kształtujących ludzką codzienność - jest wszechobecn...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Lambert Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu (ENS) Lambert Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu
Cena: 37,00 zł
szt.

Przełożyła Krystyna Krzemieniowa

Sztuczna obecność jest przeglądem zasadniczych stanowisk w obrębie współczesnej nauki o obrazie, stanowiącej rezultat zwrotu obrazowego w kulturoznawstwie. Wokół niej ogniskuje się cała akademicka dyscyplina refleksji nad kultura wizualną. Nauka o ob...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu
Cena: 26,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Maria Jarosz

Polska wykazuje ostatnio wysoką, choć malejącą, dynamikę wzrostu PKB. Gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę stopień nierówności ekonomicznych i społecznych, to obraz naszego kraju rysowałby się znacznie gorzej.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Maria Bogucka, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej Maria Bogucka, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej
Cena: 22,00 zł
szt.

Autorka analizuje kategorie kultury, a zwłaszcza relacje między kulturą „wysoką”, uczoną a ludową, masową, która przekształcając się w popkulturę ery technizacji i globalizacji, zatraca swą dawną pozytywną misję.

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Maciej Nowakowski, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010) (ENS) Maciej Nowakowski, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
Cena: 60,00 zł
szt.

Współpraca Barbara Bańkowska

Podręcznik jest całościowym ujęciem rozwoju planowania miast polskich w ciągu ostatnich stu lat. Okres ten był czasem kształtowania się nowych idei, metod i technik gospodarowania przestrzenią miast nie tylko w Polsce ale i na całym świecie – stopnio...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Wojciech Chudy, Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, seria TERMINUS, t. 59 (ENS) Wojciech Chudy, Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, seria TERMINUS, t. 59
Cena: 29,00 zł
szt.

Opracowała Mirosława Chuda

Książka Wojciecha Chudego jest zbiorem tekstów zmarłego przed trzema laty lubelskiego filozofa, który w swoich pracach systematycznie wracał do Hegla w przekonaniu, że zrozumienie miejsca jego koncepcji w nowożytnym (pokartezjańskim) nurcie filozofii...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Ralf Konersmann, Krytyka kultury, seria TERMINUS, t. 58 (ENS) Ralf Konersmann, Krytyka kultury, seria TERMINUS, t. 58
Cena: 28,00 zł
szt.

Przełożyła Krystyna Krzemieniowa

Ralf Konersmann należy do najaktywniejszych humanistów średniego pokolenia w Niemczech. Oficyna Naukowa wydała ostatnio jego Filozofię kultury. Wprowadzenie , w której w oryginalny i systematyczny sposób wykłada swoją koncepcję pojęcia kultury jako p...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych
Cena: 24,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Piotr Żuk

Czy kultura popularna wciąż istnieje jako opozycja kultury elitarnej i niszowej, czy też mamy tylko do czynienia z kulturą jako ogólną, zestandaryzowaną i powszechną praktyką społeczną? Czy kultura popularna  jest kanałem do przemycania nowych idei i demaskowania istniejących mechanizmów represji? Jakie są relacje między kulturą popularną a różnymi modelami kultury alternatywnej?

Dostępność:
średnia ilość
Michel Pastoureau, Niebieski. Historia koloru Michel Pastoureau, Niebieski. Historia koloru
Cena: 28,00 zł

Przełożyła Maryna Ochab

Zainteresowania kolorem są zupełnie inaczej prowadzone i koncypowane niż te od dawna rodzące się pod piórem historyków lub teoretyków sztuki. Kolor rozumie autor jako pojęcie skupiające w sobie bynajmniej nie jedynie estetyczne przekonania i konotacje, ale przede wszystkim całą gamę społeczno-kulturowych wartości, odniesień i postaw.

Dostępność:
brak towaru
Claude Jaeglé, Portret oratorski Gilles’a Deleuze’a o kocim spojrzeniu Claude Jaeglé, Portret oratorski Gilles’a Deleuze’a  o kocim spojrzeniu
Cena: 12,00 zł
szt.

Przełożyła Małgorzata Jacyno

Książka Claude’a Jaeglégo jest pod wieloma względami pozycją wyjątkową. Zaproponowany przez autora portret Gilles’a Deleuze’a jest zarazem specyficzną interpretacją ważnych wątków myśli tego wybitnego filozofa. Jest to interpretacja jego wykładów. Autorowi udaje się w fascynujący sposób odtworzyć atmosferę i styl oratorski Deleuze’a.

Dostępność:
średnia ilość
Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych
Cena: 31,00 zł
szt.

Przełożyła Agata Grabowska, redakcja naukowa Antoni Sułek

Najsłabszym punktem badań przy użyciu metody sondażowej jest trafne określenie znaczenia udzielonych przez badanych odpowiedzi. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza komunikacji publicznej – nacisk kładzie się tam na procenty odpowiedzi, a ich znaczenie często pozostaje niewypowiedziane, niejasne i trudne do uchwycenia.

Dostępność:
średnia ilość
Alain Touraine, Po kryzysie Alain Touraine, Po kryzysie
Cena: 28,00 zł
szt.

Przełożył Marcin Frybes

Kryzys pierwszej dekady XXI w. ujawnił się wprawdzie w obszarze gospodarki, jednak nie ogranicza się do zjawisk natury ekonomicznej. Ma wymiar społeczny, polityczny, kulturowy. Tylko socjologia może ukazać te pozaekonomiczne aspekty kryzysu, niezwykle istotne do jego objaśnienia.

Dostępność:
średnia ilość
Jean-Claude Kaufmann, Kiedy Ja jest innym Dlaczego i jak coś się w nas zmienia Jean-Claude Kaufmann, Kiedy Ja jest innym Dlaczego i jak coś się w nas zmienia
Cena: 28,00 zł
szt.

Przełożyła Alina Kapciak

Zainteresowania Kaufmanna są wyraźnie sprecyzowane: można je nazwać mikrosocjologią, socjologią jednostki, a także socjologią diady, czyli pary, i tego, co dzieje się między ludźmi – zwłaszcza między dwojgiem ludzi.

Dostępność:
średnia ilość
Marian Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy Marian Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy
Cena: 28,00 zł
szt.

Cywilizacja współczesna jest niejednoznaczna, skomplikowana, wieloaspektowa i niepewna; jest atrakcyjna, ale bywa i odpychająca; jest stworzona przez człowieka, lecz często odnosi się wrażenie, że pragnie nad nim zapanować, przyczyniając się do wielu problemów.

Dostępność:
średnia ilość
Jean-Claude Bologne, Historia uwodzenia. Od Antyku do dziś Jean-Claude Bologne, Historia uwodzenia. Od Antyku do dziś
Cena: 36,00 zł
szt.

Przełożyła Katarzyna Marczewska

 Rekonstrukcja wzorów i zachowań związanych z pierwszą fazą kontaktów miłosnych pokazuje ich ścisłe powiązanie z daną kulturą, z obyczajowością klas i warstw społecznych, z religią i jej nakazami/zakazami, z rolami przypisywanymi kobietom i mężczyznom w danej kulturze i z ich miejscem w społeczeństwie.

Dostępność:
średnia ilość
Piotr Winczorek, O państwie, prawie i polityce Piotr Winczorek, O państwie, prawie i polityce
Cena: 19,00 zł

Profesor zwyczajny dr hab. Piotr Winczorek wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Wyższej Szkole Administracji w Ostrołęce. Jest autorem wielu opracowań naukowych i dydaktycznych z zakresu teorii prawa, nauki o państwie i prawa konstytuc...

Dostępność:
brak towaru
Jeanne Favret-Saada, Śmiercionośne słowa, zabójcze uroki Jeanne Favret-Saada, Śmiercionośne słowa, zabójcze uroki
Cena: 35,00 zł
szt.

Przełożyła Katarzyna Marczewska

Obraz magii w wioskach francuskiej prowincji pokazany jest tu na tle kulturowym regionu. W książce został utrwalony szkic poczynań ludzi ścierających się z codziennością i skazanych niejako na rozwiązywanie jej problemów za pomocą dawnych sposobów, w tym także magii.

Dostępność:
średnia ilość
Instytucje: konflikty i dysfunkcje Instytucje: konflikty i dysfunkcje
Cena: 25,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Maria Jarosz

Trudno przecenić wagę instytucji w obszarze współczesnego państwa, które powinno gwarantować rządy prawa, wolność jednostki, reprezentację społeczeństwa, zwłaszcza parlamentarną, ochronę własności prywatnej itd. Tymczasem polskie instytucje funkcjonują w sposób daleki od ideału, co więcej, ich dysfunkcjonalność rośnie.

Dostępność:
średnia ilość

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl