Zaloguj się

Artykuły

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że są już do nabycia e-booki Oficyny Naukowej (http://www.zinamon.pl/kategoria/Ebooki,934):
czytaj całość »

Polecane produkty

(ENS) Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I (ENS) Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I
Cena: 52,00 zł
szt.

Przełożył Jarosław Merecki

Robert Spaemann jest jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów niemieckich i najlepiej piszący. Jego prace tłumaczone są na wiele języków. Autor znaczną część swojej pracy teoretycznej poświęca analizie dróg myślowych, które doprowadziły do ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń  Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń
Cena: 33,00 zł
szt.

Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec

Wizja egzotycznej erotyki i seksualizmu, a zwłaszcza wizerunek kobiety Wschodu pozwalały na uwolnienie emocji, skrywanych bądź wypieranych przez chrześcijańskie kanony etyczne i obyczajowe.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Johann Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945) Johann Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945)
Cena: 29,00 zł
szt.

Przełożył Andrzej Purchla

Powszechnie wiadomo, co faszyzm i narodowy socjalizm, wsparte autorytaryzmem, przyniosły ludzkości. Podejście a posteriori nie docenia jednak uwodzicielskiej siły faszyzmu i nazizmu, które pociągnęły za sobą miliony.

Dostępność:
średnia ilość
Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło  Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło
Cena: 57,00 zł
szt.

Przełożyły Ewa Klekot i Ewa Szul-Skjoeldkrona

 Monografia Stevena Lukesa jest uważana za najlepszą książkę o Durkheimie, za dzieło podstawowe, referencyjne. Zawiera gruntowną analizę socjologii Durkheima, powiązaną z jego biografią, ale co ważniejsze – z szerszym kontekstem intelektualnym, kulturowym i społecznym.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej
Cena: 39,00 zł
szt.

Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów

Redakcja naukowa Andrzej Siemaszko

Autorzy: Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko

Pod względem liczebności kadry sędziowsko-prokuratorskiej stanowimy w Unii Europejskiej prawdziwe mocarstwo. Z uwagi na to powinniśmy mieć bodaj najsprawniejszy wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Jest on jednak nadal nieefektywny.

Dostępność:
średnia ilość
Jean-Claude Kaufmann, Niezwykła historia szczęśliwej miłości Jean-Claude Kaufmann, Niezwykła historia szczęśliwej miłości
Cena: 24,00 zł
szt.

Przełożyła Alina Kapciak

Śledząc zmienne losy miłości, Kaufmann daje nam oryginalny i wręcz ekscytujący, niezwykle erudycyjny wgląd w przemiany kultury w ogóle, przede wszystkim europejskiej, ale nie tylko.

Dostępność:
średnia ilość
Julien Damon, Wykluczenie Julien Damon, Wykluczenie
Cena: 17,00 zł
szt.

Przełożyła Agnieszka Karpowicz

Pojęciem wykluczenia można objąć osoby długotrwale bezrobotne, ludzi mających złe warunki mieszkaniowe, osoby korzystające z zapomogi socjalnej, upośledzonych, imigrantów określanych jako nielegalni lub bez dokumentów tożsamości, a także młodych ludzi przesiedlonych i zamieszkujących dzielnice wrażliwe czy osoby bezdomne.

Dostępność:
średnia ilość
Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen  Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen
Cena: 17,00 zł
szt.

 Przełożyła Agnieszka Karpowicz

Bieda może być rozumiana jako brak lub niewystarczająca ilość środków pozwalających zaspokoić najpilniejsze potrzeby. To określenie wywołuje także kwestie etyczne, dotyczące związku między nierównością a niesprawiedliwością.

Dostępność:
średnia ilość
Jacques Le Goff, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza Jacques Le Goff, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza
Cena: 24,00 zł
szt.

Przełożyła Katarzyna Marczewska

Książka wprowadza nas w świat wyobraźni średniowiecznej, ukazując przedstawicieli dwóch głównych kategorii – niezwykłych bohaterów oraz cudowne budowle - trzy gmachy, trzy potęgi górujące nad społeczeństwem.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Stéphane Hessel, Czas oburzenia! Stéphane Hessel, Czas oburzenia!
Cena: 9,00 zł
szt.

Przełożył Piotr Witt

BESTSELLER NA RYNKU FRANCUSKIM!! Stéphane Hessel - dyplomata, pisarz, bojownik francuskiego Ruchu Oporu, współautor Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Czas oburzenia! to wezwanie do buntu przeciwko złu dzisiejszego świata..

Dostępność:
średnia ilość
(ENS) Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, seria TERMINUS, t. 52 (ENS) Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, seria TERMINUS, t. 52
Cena: 60,00 zł
szt.

Przełożyli Jarosław Merecki, Wojciech Kunicki

Osią dzieła Reinharta Kosellecka jest historia pojęć; jej paradygmat ów „myślący historyk” – jak go kiedyś nazwał Hans Georg Gdamer – wzorcowo rozwinął i uczynił podstawą wielkie-go leksykonu Podstawowe pojęcia w historii, którego był współwydawcą. Dzieje...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Łukasz Afeltowicz, Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki Łukasz Afeltowicz, Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki
Cena: 19,00 zł
szt.

Do zrozumienia naszej codzienności niezbędne jest uchwycenie mechanizmów funkcjonowania nauki i techniki. Zaprezentowany tu model przebiegu innowacji technologicznej rzuca śmiałe wyzwanie tradycyjnym ścieżkom interpretacji nauki i jej społecznego oddziaływania.

Dostępność:
średnia ilość
(ENS) Karol Wojtyła, Filozof i papież. Wybór tekstów, seria TERMINUS, t. 50 (ENS) Karol Wojtyła, Filozof i papież. Wybór tekstów, seria TERMINUS, t. 50
Cena: 45,00 zł
szt.

Powszechne uznanie autorytetu Jana Pawła II jest w naszym kraju – Ojczyźnie papieża-Polaka - odwrotnie proporcjonalne do znajomości jego pism. A jest to spuścizna niezwykle obszerna i wielowątkowa. W takim ogromie poruszanie się jest niezwykle trudne...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Bruno Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej Bruno Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej
Cena: 36,00 zł

Przełożył Maciej Gdula

Przedmiotem książki jest techniczno-materialny wymiar naszej cywilizacji ujęty z perspektywy znaczenia, jakie w myśleniu technologicznym odgrywają najbardziej nawet abstrakcyjne teorie naukowe i kulturowo zakotwiczone przekonania z obszaru wiedzy potocznej.

Dostępność:
brak towaru
Shmuel N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji Shmuel N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji
Cena: 49,00 zł
szt.

Przełożył Adam Ostolski

Cywilizacje podlegają nieustannym zmianom zarówno w wyniku swej wewnętrznej dynamiki, jak i pod wpływem kontaktu z innymi cywilizacjami. Szczególną pozycję zajmują w tej panoramie cywilizacje osiowe, takie które zbudowały „wizje transcendentalne”.

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Albert Zimmermann, Czytanie Tomasza (ENS) Albert Zimmermann, Czytanie Tomasza
Cena: 44,00 zł
szt.

Przełożył Jarosław Merecki

Kto rozmyśla nad podstawowymi kwestiami filozoficznymi, ten nadal może czerpać korzyści z filozoficznego myślenia Tomasza z Akwinu. Książka wprowadza w podstawowe problemy doktryny Tomasza i umieszcza je w kontekście wpływowych tradycji jego czasów. ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Andrzej Półtawski, Po co filozofować? Ingarden — Wojtyła — Skąd i dokąd?, seria TERMINUS, t. 55 (ENS) Andrzej Półtawski, Po co filozofować? Ingarden — Wojtyła — Skąd i dokąd?, seria TERMINUS, t. 55
Cena: 43,00 zł
szt.

Andrzej Półtawski jest jednym z najwybitniejszych polskich filozofów. Był twórczym współpracownikiem, a zarazem krytykiem Romana Ingardena i przyjacielem Karola Wojtyły. Jego najważniejsze książki, opublikowane dawno, podobnie jak liczne rozproszone ...

Dostępność:
na wyczerpaniu
(ENS) Robert Spaemann, Rousseau - człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności (ENS) Robert Spaemann, Rousseau - człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności
Cena: 24,00 zł
szt.

Przełożył Jarosław Merecki

Robert Spaemann jest jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów niemieckich i najgłębszych umysłów naszych czasów. Wiele prac – tłumaczonych na wiele języków - poświęcił analizie przyczyn dzisiejszego kryzysu kultury Zachodu, a zawarte w tomi...

Dostępność:
na wyczerpaniu
Karina Banaszkiewicz, Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media – Narracja – Człowiek Karina Banaszkiewicz, Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media – Narracja – Człowiek
Cena: 27,00 zł
szt.

Media produkujące obrazy ewoluowały i nadal się zmieniają. Narzędzia wspomagające zmysły człowieka zyskują nowe możliwości. Powstały maszyny do widzenia, zdolne utrwalać doświadczenie wedle swych matryc czasu i przestrzeni.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Europe. Discourses from the Frontier Edited by Anna Gąsior-Niemiec Europe. Discourses from the Frontier Edited by Anna Gąsior-Niemiec
Cena: 19,00 zł
szt.

Edited by Anna Gąsior-Niemiec

Everywhere outside the Self, and as far as the individual world-version stretches, is the "frontier", which thus forms an essential part of Self-identification.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Michał Roch Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa Michał Roch Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa
Cena: 29,00 zł
szt.

Do najbardziej spektakularnych i najgoręcej dyskutowanych form udziału obywateli w życiu społecznym i politycznym należy dziś nieposłuszeństwo obywatelskie. Skłania ono do fundamentalnych pytań o to, jakie funkcje pełni prawo i w jakich sytuacjach obowiązek jego przestrzegania może być zawieszony.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Joachim Bouflet, Historia cudów. Od średniowiecza do dziś Joachim Bouflet, Historia cudów. Od średniowiecza do dziś
Cena: 33,00 zł
szt.

Przełożył Krzysztof Żaboklicki

 Cud należy do zjawisk paranormalnych znanych nie tylko w religiach, ale i kulturach naszego globu. Każdy człowiek w sytuacjach zagrożeń  oczekuje jakichś nadzwyczajnych interwencji „z góry”.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Émile Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii Émile Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii
Cena: 46,00 zł

Wydanie 2. Przełożył Krzysztof Wakar,

przedmowa Antoni Sułek,

redakcja naukowa Elżbieta Tarkowska

Samobójstwo, dzieło z 1897 roku, należy do wielkiej klasyki socjologii. Durkheim odkrył, że natężenie samobójstw zależy od stanu więzi społecznych, integracji i kontroli społecznej. Wykazał, że nawet akt tak osobisty, jak samobójstwo, ostateczne odejście jednostki ze społeczeństwa, jest uwarunkowany społecznie. Od stu lat pokolenia socjologów uczą się z Samobójstwa, na czym polega metoda socjologiczna i jaka jest natura więzi społecznej, czym jest socjologia i czym jest społeczeństwo.

Dostępność:
brak towaru
O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu
Cena: 15,00 zł
szt.

Redakcja naukowa Piotr Żuk

W perspektywie socjologicznej pytanie o ramy polityki lokalnej i kształt ładu lokalnego może być zaproszeniem do analizowania w społecznym laboratorium wszelkich problemów, które występują nie tylko w skali mikro, ale także na poziomie globalnym.

Dostępność:
na wyczerpaniu

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl