Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena w innych sklepach: 39,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Redakcja naukowa Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann

Opowieści dzieci o zdrowiu, chorobie i cielesności mówią jednocześnie o tym, jak postrzegają one inne kategorie społeczne świata dorosłych – kiedy na przykład dyskurs o zdrowym człowieku łączy się w dziecięcych opowieściach z dyskursem moralnym: człowiek zdrowy to człowiek dobry.

"Dyskurs publiczny, mimo deklaratywnych postulatów uznania wartości dzieci jako pełnoprawnych członków społeczności, w praktyce nieustannie sprowadza je raczej do biernych odbiorców dorosłej wiedzy, opieki i władzy. Prowadzenie badań z dziećmi w duchu childhood studies to obok etycznej uważności również kwestia przyjęcia perspektywy dziecięcego sprawstwa, uznania dzieci za kompetentnych aktorów społecznych, ekspertów w światach swoich codziennych doświadczeń, aktywnych w procesach nadawania znaczeń i eksplorowania społecznej rzeczywistości. Przyjęcie perspektywy childhood studies oznacza nie tylko wiarę w sprawczy potencjał dzieci uznanych za aktywnych aktorów społecznych, ale także idący za nią nakaz etyczny takiego prowadzenia badań, które dziecięce refleksje i doświadczenia stawia w centrum".

Z recenzji Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej

 

Rok wydania: 2018
Wydanie pierwsze
Format 130 x 208 mm
Liczba stron: t. 1 – 348; t. 2 – 52
Kolorowe ilustracje w obu tomach
Oprawa broszurowa
ISBN 978-83-64363-93-1 (t. 1)
ISBN 978-83-64363-96-2 (t. 2)
ISBN 978-83-64363-97-9 (t. 1 i 2)
Cena katalogowa 39 zł (t. 1 i 2)
Projekt okładki i stron tytułowych: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Na okładce wykorzystano ilustrację autorstwa Poli Barskiej

 

 
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, t.1
Redakcja Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann

Spis treści

Dzieci i zdrowie. Wprowadzenie (Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann) / 9

Część 1

Metodologie

Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi, prowadzonych z perspektywy nauk społecznych (Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Anna Witeska-Młynarczyk, współpraca: Zofia Boni, Anna Krawczak) / 27
Badanie grupowe z udziałem dzieci. Aspekty etyczne i praktyczne (Ewa Maciejewska-Mroczek) / 35
Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy (Anna Witeska-Młynarczyk) / 61
Codzienne praktyki w zdrowiu i chorobie. Metodologiczne rozważania nad kompetencjami dzieci (Anna Rosa Favretto, Stefania Fucci, Francesca Zaltron) / 80

 

Część 2

Z dziećmi

Rola kultury materialnej w wytwarzaniu ciała dziecka (Nicoletta Diasio) / 103
 Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka (Maria Reimann) / 138
 „Źle się czuję!”. Narracje dzieci na temat cierpienia (Araceli Muñoz) / 150
 Negocjowanie „zdrowego jedzenia” w warszawskich rodzinach (Zofia Boni) / 172
 Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby (Anna Krawczak) / 196

 

Część 3

O dzieciach

Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci (Magdalena Radkowska-Walkowicz) / 225
Dziecko-pacjent i jego prawa (Michał Kubalski) / 252
Projektowanie przestrzeni szpitali pediatrycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci (Magdalena Jamrozik-Szatanek) / 271
Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD (Anna Chowaniec-Rylke) / 288
Podmienione, podrzucone. Niepełnosprawność dziecięca w demonologii i badaniach etnograficznych (Kaja Kojder) / 309

 

Noty o autorach / 328
Podziękowania / 332
Indeks rzeczowy / 333
Indeks osób/ 338
Table of contents / 347

 

 (fragmenty)

Studia etnograficzne, w których rozmówcą jest dziecko, wciąż nie doczekały się w Polsce znaczącej reprezentacji. Taka nieobecność podmiotu dziecięcego w polskich badaniach antropologicznych może dziwić w kontekście różnych etycznych i metodologicznych przełomów w tej dziedzinie, wyłaniania się nowych podmiotów badań (takich jak grupy marginalizowane, ale też zwierzęta i przedmioty) i wyostrzania zmysłów antropologicznych na nowe obszary wrażliwości, na grupy milczące i dyskredytowane. Jednak w antropologii światowej dzieci coraz częściej pojawiają się na równych prawach z dorosłymi uczestnikami badań. Dziś więc mówi się już o badaniach prowadzonych „z”, a nie „nad” dziećmi, uwzględniających i próbujących przezwyciężyć brak równowagi sił między dorosłymi a dziećmi i traktujących te ostatnie jako kompetentnych uczestników badań […]. Ewa Maciejewska-Mroczek, choć podkreśla rolę zabawy w procesie badawczym, przekonuje o konieczności włączenia do badań dzieci jako prawomocnych partnerów: „Dzieci stają się podmiotami, a nie przedmiotami badania, a ich doświadczenia, wiedza i punkt widzenia są wartościowymi danymi dla badacza”. Taka perspektywa, jak pisze, „stosunkowo powoli wkracza w obszar praktyk badawczych, zwłaszcza w dziedzinach niepowiązanych bezpośrednio z edukacją” […].

(z Wprowadzenia)

Zogniskowany wywiad grupowy (wywiad fokusowy, Focus Group Interview, FGI) to metoda prowadzenia badań w naukach społecznych, mająca ustaloną tradycję, opisaną w bogatej w literaturze na ten temat […]. Słowo focus w nazwie wiąże się z tym, że w takim badaniu zakładane jest skupienie grupy na wspólnej aktywności czy wspólnym temacie […].

Ta metoda, rozwijana od lat dwudziestych ubiegłego wieku, cieszy się wciąż popularnością i jest jedną z głównych metod społecznych badań jakościowych. Główną jej zaletą jest […] możliwość formułowania swoich myśli przez uczestników w relacji do innych ludzi, pewien efekt synergii, wytwarzający się w grupie i niemożliwy do osiągnięcia w wywiadzie indywidualnym.

Szczególnym przypadkiem FGI jest badanie grupowe, w którym udział biorą dzieci. Ze względu na charakterystyczne cechy tej grupy podmiotów, a także ich pozycję w badaniu wywiad fokusowy z dziećmi należy rozpatrywać jako metodę odrębną, odmienną od tych przeprowadzanych z dorosłymi. Z jednej strony trudno liczyć na podobną „efektywność”. Pozyskiwanie danych odbywa się innymi metodami, ponieważ dzieci rzadko budują rozwinięte narracje (ta umiejętność oczywiście zależy od wieku i indywidualnych predyspozycji dzieci). Konieczność stosowania różnorodnych technik badawczych, opartych gównie na działaniach twórczych, implikuje również mniejszy stopień standaryzacji wyników. Z drugiej strony, ze względu na wrażliwość podmiotów, jakimi są dzieci, oraz na ich szczególny sposób bycia w świecie społecznym, badanie takie wymaga wyjątkowo dużego namysłu etycznego […].

(z tekstu Ewy Maciejewskiej-Mroczek Badanie grupowe z udziałem dzieci. Aspekty etyczne i praktyczne)

 

 

Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Książka dla dzieci t.2

Książkę zilustrowali: Marianna Laitalainen, Małgorzata Mroczek, Łucja Mroczek, Franciszek Reimann, Stefan Walkowicz i Witold Walkowicz.

 

Spis treści

Dzieci i zdrowie. Wstęp / 5
 
Część 1

Metodologie

Kodeks dobrych praktyk w badaniach z dziećmi, prowadzonych z perspektywy nauk społecznych / 9
Badanie grupowe z udziałem dzieci. Aspekty etyczne i praktyczne / 13
Etyka dnia codziennego w badaniach etnograficznych z dziećmi z diagnozą ADHD. Opis warstwowy / 16
Codzienne praktyki w zdrowiu i chorobie. Metodologiczne rozważania nad kompetencjami dzieci / 18
 
Część 2
 
Z dziećmi
Rola kultury materialnej w wytwarzaniu ciała dziecka / 23
Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka / 25
„Źle się czuję!”. Narracje dzieci na temat cierpienia / 28
Negocjowanie „zdrowego jedzenia” w warszawskich rodzinach / 30
Ważne i nieważne sekrety. Dziecko, rodzice i doświadczenie choroby / 32
 
Część 3
 
O dzieciach
Termoaktywna bielizna, waleczne limfocyty i podróże w nieznane, czyli o ciele i zdrowiu w książkach dla dzieci / 37
Dziecko-pacjent i jego prawa / 40
Projektowanie przestrzeni szpitali pediatrycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci / 42
Nigdy do końca zdrowi, nigdy dość chorzy. Doświadczenia rodziców dzieci chorych na LCHADD / 44
Podmienione, podrzucone. Niepełnosprawność dziecięca w demonologii i badaniach etnograficznych / 47

Dzieci i zdrowie. Wstęp

Antropologia kulturowa jest dziedziną nauki, w ramach której naukowcy i naukowczynie próbują zrozumieć i opisać świat innych ludzi. Bo chociaż wszyscy żyjemy w jednym świecie, to jednak każdy z nas doświadcza go trochę inaczej, coś innego jest dla niego ważne, może zupełnie inaczej myśleć i czuć. Antropologowie i antropolożki są ciekawi, jak to jest być kimś innym i jak na to, jacy jesteśmy, wpływa to, gdzie żyjemy, z kim się spotykamy i co nas otacza. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jaka byś była, gdybyś urodziła się zupełnie gdzie indziej, na przykład nie w mieście, ale na wsi, albo nie na wsi, ale w mieście, nie w Polsce, tylko w Azji? Albo gdybyś miał bardzo dużo rodzeństwa, albo żadnego rodzeństwa? Gdybyś urodziła się w rodzinie królewskiej albo z rzadką chorobą? A może z jakimś niesamowitym talentem?

Żeby to zrozumieć, antropologowie i antropolożki prowadzą badania naukowe. Być może słowo „badanie” kojarzy ci się z lekarzem albo wyobrażasz sobie teraz laboratorium, białe fartuchy i probówki, jednak w an­tropologii badanie oznacza po prostu rozmowę i przy­glądanie się temu, jak ludzie żyją (taką rozmowę na­zywamy „wywiadem”, a przyglądanie się „obserwacją uczestniczącą”).

Większość antropologów i antropolożek bada życie dorosłych, my jednak chciałyśmy badać życie dzieci i dlatego w 2013 roku, razem z dwiema innymi badaczkami, Ewą Maciejewską-Mroczek i Anną Krawczak, założyłyśmy Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem. Książka, którą trzymasz w rękach, jest efektem pracy tego zespołu. Znajdziesz w niej napisane specjalnie dla dzieci wersje artykułów, które tworzą książkę Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Jest to książka naukowa, przeznaczona dla dorosłych, któ­ra zawiera nie tylko nasze teksty, ale też teksty innych naukowców, na różne sposoby badających życie dzieci.

Celem naszej książki dla dorosłych jest opowiedzenie im tego, czego dowiedzieliśmy się od dzieci o ich świecie. Celem książki, którą trzymasz w ręku, jest pokazanie dzieciom, co opowiedzieliśmy dorosłym o świecie dzieci. Trochę to śmiesznie brzmi, ale tak właśnie jest.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl