Izabela Franckiewicz-Olczak, Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru. Perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media

Dostępność: średnia ilość
Cena w innych sklepach: 35,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Książka traktuje o sztuce interaktywnej widzianej z perspektywy socjologicznej, przedstawia sposoby przejawiania się dzieł, bada warunki ich odbioru, choć w przypadku tej sztuki „odbiór staje się tożsamy z interakcją”.

Znajdziemy tu wiele autorskich refleksji w odpowiedzi na stawiane wobec tej sztuki ważne pytania: Czy wykształciły się już nowe wzorce zachowań odbiorców-interaktorów? Jakie uwarunkowania ma dokonująca się na oczach innych osobista i jednostkowa interakcja podmiotu z dziełem? W jakim stopniu interaktor jest wolny w swoich wyborach, a w jakim ograniczony przez rodzaj artefaktu, interfejsu lub przez społeczny kontekst interakcji?

Rozważania nie ograniczają się do tez, analiz i wniosków, po raz pierwszy chyba spotykamy badania empiryczne prowadzone w różnych miejscach przejawiania się tej sztuki, na różnych artefaktach interaktywnych i wśród twórców.

Książka będzie bardzo pomocna w zrozumieniu mechanizmów i zjawisk sztuki interaktywnej, ale też hybrydycznej kultury, w której udział wymaga coraz większej aktywności.

                                                                              Według recenzji Antoniego Porczaka

 

Izabela Franckiewicz-Olczak, socjolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Badań Społecznych  w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Do obszaru jej zainteresowań należą procesy demokratyzowania się kultury i sztuki, a także percepcja, odbiór i społeczny obieg sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowomedialnej sztuki interaktywnej. Jest autorką książki Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych (2010) oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych na temat procesów popularyzowania sztuki współczesnej

 

Rok wydania: 2016
Wydanie pierwsze
Format 130 x 208 mm
Liczba stron: 312
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64363-75-7
Cena katalogowa 35 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

 

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział 1. Dlaczego i jak badać sztukę interaktywną / 14

Czy sztuka interaktywna jest interesująca dla socjologa — 14; Jak badać sztukę interaktywną metodami badań społecznych — 19

Rozdział 2. Miejsce badań sztuki interaktywnej w socjologii / 29

Sztuka — podejście instytucjonalne — 29; Poza obszarem socjologii sztuki — 32; Na marginesie rozważań na temat relacji człowiek– maszyna — 37; W stronę interakcjonizmu symbolicznego. Dlaczego Goffman? — 43; Struktura — czynnik sprawczy — 59

Rozdział 3. Interaktywność w sztuce / 63

Próba definicji — 64; Historia fenomenu — 66; Interakcja — czynność umysłu, działanie fizykalne — 69; Dzieło sztuki interaktywnej — 88; Artyści o sztuce interaktywnej — 97; Twórca (kontekstu interakcji) — 100; Zaplecze instytucjonalne — 105

Rozdział 4. Strategie sztuki interaktywnej / 109

Propozycje kategoryzacji realizacji interaktywnych — 109; Strategie, taktyki, typowe role i normatywne aspekty ról — 113; Strategia instrumentu — 117; Strategia gry — 127; Strategia archiwum — 135; Strategia labiryntu — 137; Strategia kłącza — 141; Strategia systemu — 144; Strategia sieci — 146; Strategia spektaklu — 148; Sztuka interaktywna jako zabawa — 153

Rozdział 5. Kluczowe elementy sztuki interaktywnej w siatce pojęciowej

Ervinga Goffmana / 159

Fasada pracy interaktywnej — 160; (Inter)aktorzy sztuki interaktywnej — 163; Zogniskowane i niezogniskowane interakcje w sztuce — 170; Wystawa sztuki interaktywnej jako okazja towarzyska — 172; Czynności otwarte sztuki interaktywnej — 178; Membrana sztuki — 182; Interakcja w sztuce jako rama — 184; Etapy działania w kontakcie z pracą — 192; Reguły postępowania — 194

Rozdział 6. Przebiegi interakcyjne / 199

Wstępne zapoznanie się z pracą — 200; Gest inicjujący — 207; Wejście w interakcję — 212; Stosunek do podjętej aktywności — 224; Wyjście z interakcji — 236

Rozdział 7. Wbrew oczekiwaniom (odbiorcy, artysty lub pracy interaktywnej).

Pasywna i niestandardowa percepcja sztuki interaktywnej / 241

Scenariusze zachowań pasywnych — 241; Przyczyny rezygnacji z interakcji — 252; Problemy z interakcją i ratowanie twarzy — 256; Reguły postępowania i ich łamanie — 263; Dezorientacja, zakłopotanie, podenerwowanie — 268; Incydenty — 273; Wypadnięcie z roli — 276; Nielojalność wobec dzieła — 280; Przedefiniowanie sytuacji — 283; Naprawa sytuacji — 284

Zakończenie / 287

Bibliografia / 298

Indeks osób / 304

Wykaz przywołanych prac interaktywnych / 308

Wykaz ilustracji / 310

 

Wstęp (fragment)

Niniejsza książka została poświęcona nowomedialnej sztuce interaktywnej z perspektywy socjologicznej. W tej formie artystycznej szczególnie interesują mnie same prace interaktywne, a zwłaszcza ich odbiór, gdyż to on w kontakcie z tego rodzaju dziełami ma kluczowe znaczenie. Odbiór staje się tu tożsamy z interakcją.

Sztuka interaktywna bezpośrednio unaocznia negocjacyjny charakter ustanawiania dzieł. Odbiorca-interaktor w sposób dosłowny ustanawia, negocjuje ostateczny charakter pracy interaktywnej. Interesuje mnie, w jakiej mierze jest on wolny w swoich wyborach, w jakiej mierze ograniczony przez realizację artystyczną, a w jakim stopniu zdeterminowany przez społeczny kontekst interakcji. Przy czym zajmuję się jedynie pracami publicznymi, czyli wystawianymi w miejscach ogólnodostępnych, pomijam rozległy obszar interaktywnego net artu czy prac na CD-ROM-ach. Interesuje mnie społeczny kontekst odbioru sztuki interaktywnej, uważam bowiem, że konieczność fizycznego działania w wystawienniczej przestrzeni publicznej stanowi dla odbiorcy sztuki nowe wyzwanie.

Sztuka interaktywna generuje specyficzny rodzaj doświadczenia, który określam mianem intymności publicznej. Doświadczenie to nie jest zresztą zarezerwowane dla sztuki interaktywnej, ale raczej typowe dla kultury XXI wieku. Doskonałym przykładem budowania intymności publicznej jest rozmowa przez telefon komórkowy. Wraz z rozwojem telefonii komórkowej kształtowały się nowe wzorce zachowań w przestrzeni publicznej. W pierwszym okresie jej istnienia osoby rozmawiające przez telefon w środkach komunikacji miejskiej czy przedziałach pociągów uchodziły za nietaktowne. Obecnie takie zachowanie jest standardem. Dialog zapośredniczony przez telefon wypiera otaczający rozmówców świat — pozwalając sobie na prywatne rozmowy w miejscach publicznych, ignorują oni otaczających ich ludzi. Podobnie w sztuce interaktywnej prywatna interakcja z pracą interaktywną dokonuje się na oczach innych i staje się publicznym rodzajem intymności, prywatności.

Twórcy sztuki już od wieku głoszą postulat jej „wejścia w życie”. Dążenie to, jak twierdzą niektórzy, nie osiągnie nigdy celu, według innych jego realizacja trwa i można wskazać tego przejawy. W tym kontekście rodzi się pytanie o miejsce i rolę socjologii jako nauki o życiu społecznym w badaniach nad dokonującymi się w sztuce przekształceniami. Skoro sztuka rzeczywiście wchodzi w życie (społeczne), może w jej analizie nie należy ograniczać się wyłącznie do narzędzi właściwych dla historii i teorii sztuki? Może trzeba wykroczyć poza socjologię sztuki? Taką właśnie próbę podejmuję. W swoich rozważaniach będę się odwoływać przede wszystkim do koncepcji Ervinga Goffmana. Interesuje mnie w sztuce to, co nieartystyczne, to, co zostało do niej wniesione z życia. Sztuka interesuje mnie jako rama — że użyję terminu Goffmana — zachowań ludzkich.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl