Kamil Miszewski, Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji

Dostępność: średnia ilość
Cena w innych sklepach: 56,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Główną zawartość książki stanowią studia przypadków piętnastu polskich skazanych, mających za sobą ekstremalnie długi czas kary (co najmniej 20 lat). Na podstawie analizy ich akt i wywiadów z nimi autor kreśli portret polskiego więźnia długoterminowego.

Więźniowie długoterminowi to ci, którzy w izolacji przebywają co najmniej pięć lat. A więc także ci, którzy spędzają 10, 15, 25 lat lub całe swoje życie w więzieniu. Ich liczba na świecie rośnie i nie zawsze jest to spowodowane tylko wzrostem liczby przestępstw zagrożonych karą długoterminową, lecz także prowadzoną polityką kryminalną i penitencjarną. Autor próbuje ustalić, dlaczego ta liczba wzrasta i co z tymi więźniami dzieje się podczas tak długiego okresu izolacji. Czy wrastająca liczba więźniów długoterminowych w ogólnej liczbie więźniów zmienia układ sił w więzieniu? Na czyją korzyść? Czy więźniowie długoterminowi stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa więzienia niż krótkoterminowi? Jak do więzienia adaptuje się człowiek, który spędza w nim połowę swojego życia?

Kamil Miszewski - socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych o polskim więzieniu i sposobach jego badania.

 

Rok wydania: 2018
Wydanie pierwsze -  dodruk
Format 150 x 240 mm
Liczba stron: 560
Oprawa broszura
ISBN 978-83-64363-95-5
Cena katalogowa 56 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

 

Spis treści

Wstęp. Cele wykonywania kary długoterminowej a adaptacja więzienna /11

Część pierwsza

Adaptacja więzienna w ujęciach teoretycznych /19

Typologie adaptacyjne według Ervinga Goffmana i Greshama Sykesa /20
Typy adaptacji według Johna Irwina /23
Fazy odbywania kary pozbawienia wolności /24
Prizonizacja jako forma adaptacji do izolacji więziennej /25
 
Więźniowie długoterminowi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie w świetle literatury /30
Typy i liczebność więźniów długoterminowych /30
Definicja więźnia długoterminowego. Spory, nieścisłości, zmienność definicji w miejscu i czasie /30
Polityka kryminalna i liczba więźniów długoterminowych w USA /33
Dynamika populacji więźniów długoterminowych w wybranych krajach Europy /35
Więźniowie długoterminowi w USA. Grupa jednorodna czy zróżnicowana? /37
„Starzy” versus „młodzi” więźniowie długoterminowi — /38; Kategorie więźniów długoterminowych — /39
Polityka penitencjarna wobec więźniów długoterminowych w USA i Kanadzie /40
Segregacja. Osadzać osobno czy razem z pozostałymi więźniami? /40
Kierowanie do najcięższego rygoru więziennego ze względu na długość kary /41
Deficyt poglądów, pomysłów i programów postępowania ze skazanymi długoterminowymi i wobec nich /41
Uboga oferta pracy /42
Wpływ długoterminowego uwięzienia /43
Zdrowie psychiczne /43
Mit efektu prizonizacji? /45; Studium Cohena i Taylor Psychological Survival /46; Badania na temat psychicznych skutków pozbawienia wolności /47; Kanadyjskie badania psychometryczne /50; Po odbyciu kary długoterminowej /52
Zdrowie fizyczne /53
Więźniowie seniorzy — /55
Kontakty z bliskimi na wolności /56
Samobójstwa więźniów długoterminowych /57
Kara umieszczenia w celi izolacyjnej /58
Skazani na śmierć oczekujący na egzekucję /61
Adaptacja więzienna /62
Adaptacja więźniów długoterminowych /62
Więźniowie długoterminowi na różnych etapach odbywania kary /69
Adaptacja więźniów krótkoterminowych a adaptacja więźniów długoterminowych /70
 
Więźniowie długoterminowi w Polsce w świetle literatury / 72
Charakterystyka polskich więźniów długoterminowych /72
Definicja /72
Struktura populacji więźniów długoterminowych /72
Realny czas trwania kary długoterminowej /76
Funkcjonowanie więźniów długoterminowych w izolacji /77
Zatrudnienie /77
Nauczanie /78
Proces wychowawczy /79
Oddziaływania kulturalno-oświatowe i sportowe /81
Warunki socjalno-bytowe, opieka medyczna i psychologiczna /82
Traktowanie skazanych przez personel więzienny /83
Kontakty ze światem zewnętrznym /86
Stosunek badanych do popełnionego przestępstwa /88
Postawy, motywacje i stany emocjonalne skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności /91
Skazani dożywotni uznani za niebezpiecznych /92
Program postępowania z więźniami długoterminowymi /93
 
Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków więziennych w Polsce w świetle badań własnych / 98
Aspekty metodologiczne /98
Cel badań, narzędzie badawcze i założenia /98
Wybór rodzaju badań i technik badawczych ./99
Analiza dokumentów urzędowych /99; Wywiad /101; Obserwacja /103
Dobór próby badawczej /103
Pilotaż /104
Nastawienie społeczności więziennej do badań /105

Część druga

Sylwetki zabójców / 109
Skazany Zygmunt E. /109
Skazany Stanisław Ś. /126
Skazany Norbert N. /145
Skazany Cezary Z. /173
Skazany Zdzisław E /194
Skazany Kazimierz L /220
Skazany Henryk R /247
Skazany Dariusz Z. /276
Skazany Władysław H /299
Skazany Nikodem L /323
Skazany Norman Ś /355
Skazany Dominik S /379
Skazany Bronisław T /412
Skazany Ireneusz L /446
Skazany Konrad Ł /474
 
Adaptacja więzienna zabójców skazanych na kary długoterminowe. Analiza zbiorcza / 503
Charakterystyka badanych /503
Adaptacja w ciągu co najmniej dwudziestu lat izolacji /504
Rodzaje aktywności, czas wolny /504
Opis zakładu karnego (także: jego „atmosfery”) /507
Własne postrzeganie adaptacji /509
Pozycja wśród innych więźniów/relacje z innymi więźniami /513
Największa przyjaźń/największy konflikt /514
Kontakty ze światem zewnętrznym /514
Przepustki, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie, przerwa w karze, przejście do zakładu karnego łagodniejszego typu /515
Relacje z personelem /518
Kondycja psychiczna i fizyczna /519
Stosunek do kary i popełnionego przestępstwa /520
Plany po opuszczeniu ZK /521
Życie więźniów przybywających w zakładach półotwartych lub otwartych /522
Podsumowanie informacji z analizy akt i wywiadów z więźniami /523
Przyjmowane przez więźniów długoterminowych typy adaptacji według typologii ErvingaGoffmana, Greshama Sykesa i Johna Irwina. Weryfikacja założeń badawczych /525
„Dobra” i „zła” adaptacja więzienna /529
 
Zakończenie /533
Bibliografia / 535
Skróty i wyjaśnienia /542
Indeks osób /547
Aneks. Kwestionariusz wywiadu /550
Contents /553
Summary /556

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl