Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena w innych sklepach: 32,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki

Studia „Kultur Penalnych” otwiera tom zawierający cykl artykułów z zakresu prawa karnego, penologii i kryminologii, które bezpośrednio odnoszą się do wybranych zagadnień związanych z reformami prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Przedstawione artykuły dotyczą przede wszystkim reform prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego oraz odpowiednio postępowania w sprawach nieletnich. Zagadnienia te będą rozwijane w kolejnych trzech tomach poświęconych kulturowym uwarunkowaniom polityki kryminalnej, historyczno-kulturowym i politycznym uwarunkowaniom funkcji sprawiedliwościowej prawa karnego oraz kryminalizacji. W dalszych tomach uwzględniona będzie ponadto kwestia rozwoju studiów kryminalistycznych, a także ewolucji doktryny procesu karnego. Badania przedstawione w tomie czwartym nawiązują do polskiej tradycji studiów socjologicznych wymiaru sprawiedliwości karnej.

Studia te w zamierzeniu miałyby stanowić wkład do dalszej racjonalizacji polskiej polityki kryminalnej w zgodzie z najlepszymi tendencjami europejskimi i światowymi, które zobowiązani jesteśmy w świecie nauki analizować krytycznie, a nadto - jako podmiot, a nie przedmiot polityki europejskiej i światowej - współkształtować.

Jarosław UTRAT-MILECKI - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje od 1989 r. w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Stworzył tam Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz w jego ramach Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman.

 

Seria: KULTURY PENALNE, t. 1


Rok wydania: 2013
Wydanie pierwsze
Format 130x208 mm
Liczba stron: 338
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64363-02-3
Cena katalogowa 32 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

 

SPIS TREŚCI

Contents / 9

Jarosław Utrat-Milecki, Wstęp /11
 
Jarosław Utrat-Milecki, Introduction / 18
 
Andrzej Zoll,Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wobec problemów związanych z represją karnoprawną /26
 
Jarosław Utrat-Milecki, Doktrynalne i normatywne źródła kryzysu więziennictwa /  37
Wprowadzenie. Podstawowe założenie badawcze / 37
Kryzys więziennictwa jako skutek niewłaściwej polityki kryminalnej / 41
Prewencja indywidualna w wykonaniu kary pozbawienia wolności a zasady wymiaru kary / 51
Klasycyzm, czyli aberracja retrybutywna /53
Dominacja prewencji indywidualnej w orzekaniu o karze. Wyroki nieoznaczone / 56
Indywidualizacja penitencjarna kary pozbawienia wolności współcześnie /59
Przesłanki formalne i materialne warunkowego zwolnienia z zakładu karnego / 63
Modyfikacja konstrukcji warunkowego zwolnienia. Propozycja kierunku zmian de lege ferenda / 77
Dozór kuratora a sankcja karna i populacja osadzonych / 88
Dozór na życzenie i zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę /96
Podsumowanie / 101
 
Jolanta Jakubowska-Hara, Rola kary grzywny w polityce kryminalnej / 104
Funkcja kary grzywny w systemie reakcji karnej / 104
Miejsce kary grzywny w katalogu kar w Kodeksie karnym z 1997 r. / 106
Praktyka stosowania kary grzywny / 110
Podsumowanie /114
 
Stefan Lelental, Kontrolowanie w sposób określony w przepisach ustawy o dozorze elektronicznym obowiązku przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem wstępu na te imprezy w określonym miejscu stałego pobytu / 116
 
Cezariusz Sońta, Terroryzm a przestępstwo o charakterze terrorystycznym / 128
Relatywizm ujęć terroryzmu /128
Przestępstwo terrorystyczne według Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism / 141
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim / 144
Relacja przestępstwa o charakterze terrorystycznym z art. 115 § 20 k.k. do wzorca określonego w Decyzji Ramowej / 151
 
Janusz Bojarski, Michał Leciak, Konwencyjna ochrona kobiet przed przemocą /161
Wprowadzenie / 161
 Prawne podstawy ochrony tożsamości etnicznej i wyznaniowej / 163
Czynniki wpływające na wymiar kary / 169
Kulturowe czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy wymiarze kary zgodnie z art. 53 k.k. / 171
Podsumowanie / 175
 
Paulina Wiktorska, Przeciwdziałanie przemocy wobec najbliższych / 178
 
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Stalking w prawie polskim i unijnym / 192
 
Sylwia Rożycka-Jaroś, Spor o granicę wiekową odpowiedzialności karnej nieletnich w Polsce / 203
Kształtowanie się zasad postępowania z nieletnimi w zakresie granicy wiekowej, od której rozpoczynała się odpowiedzialność karna / 204
Stanowiska doktryny w sprawie zasad odpowiedzialności karnej osób nieletnich/ 216
Wnioski de lega ferenda / 224
Podsumowanie / 230
 
Beata Czarnecka-Dzialuk, O doskonaleniu przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich / 233
Wprowadzenie / 233
Uwagi o zmianach przepisów dotyczących mediacji w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego / 234
Konieczność znowelizowania uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich / 238
 
Paweł Szczepaniak, Mediacje po wyroku w Polsce na tle standardów międzynarodowych / 248
Podstawowe pojęcia związane z tematem opracowania / 248
Założenia modelowe mediacji po wyroku — przegląd stanowisk. / 250
Standardy w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej i mediacji po wyroku / 253
Mediacja po wyroku w świetle wyników badań nad jej efektywnością / 261
Wybrane problemy wprowadzenia mediacji po wyroku w Polsce / 264
Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym /  269
Postulaty w zakresie wprowadzenia mediacji po wyroku / 271
 
Michał Fajst, Problemy wykonania kary pozbawienia wolności wobec osób starszych / 273
Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce / 273
Stan zdrowia osób odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności / 280
Zasadność kary dożywotniego pozbawienia wolności / 285
Podsumowanie / 290
 
Joanna Felczak, Kalkulator kosztów zaniechania — ile kosztują byli więźniowie jako klienci pomocy społecznej / 291
Wprowadzenie / 291
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego — opis obszaru / 292
Problemy i potrzeby więźniów / 295
Nachodzenie na siebie ryzyk i konsekwencje wystąpienia trudności dla jednostki, rodziny i społeczności lokalnej / 297
Działania jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji w badanym zakresie / 298
Identyfikacja kosztów / 302
Podsumowanie / 305
 
Bibliografia / 307
Indeks osób / 327
Noty o autorach / 332
 
 
Wstęp

Przedstawione opracowanie stanowi przyczynek do studiów prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych” (DEC-2011/01/B/HS5/03206). W ramach tego grantu prowadzone są w latach 2012-2014 pod moim kierunkiem interdyscyplinarne badania podstawowe, będące jednym z przejawów uczestnictwa świata nauki w dyskusji na temat reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Grant jest realizowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman Uniwersytetu Warszawskiego, a stały zespół badaczy w ramach grantu stanowią pracownicy Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Zakres badań prowadzonych w ramach grantu w naturalny sposób wymagał szerokiej współpracy naukowej o charakterze interdyscyplinarnym. W Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych pracują wspólnie prawnicy karniści, socjolog, antropolog społeczny i historyk. Także jednak kompetencje jego członków nie byłyby wystarczające do samodzielnej realizacji projektu. Jednym z istotnych zadań, jakie stawiałem sobie w ramach grantu, było pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy na najwyższym możliwym poziomie z zakresu poszczególnych dyscyplin i zagadnień będących przedmiotem naszych, i tak przecież selektywnych, analiz, a następnie dokonanie próby racjonalnej syntezy  ich wyników na użytek polityki kryminalnej i penologii. 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl