Z dziejów afektu penalnego

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena w innych sklepach: 43,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki
 
Opracowanie Z dziejów afektu penalnego stanowi trzeci tom serii Kultury Penalne. Tom ten, jak to anonsowaliśmy z Marianem Filarem, ma wprowadzić, mówiąc metaforycznie, „głębię” strategiczną do zarysowanego w tomie drugim nowego ujęcia polityki kryminalnej. Tom czwarty, przygotowany przez Jadwigę Królikowską, pozwoli natomiast na skonfrontowanie przeprowadzonych analiz z rzeczywistym aktualnym rozumieniem kary kryminalnej i wizji polityki kryminalnej w poglądach przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości karnej.Wraz z rozwojem studiów kulturowych uwarunkowań polityki kryminalnej, co odnotowuje się na szerszą skalę, choć w sposób może niezbyt systematyczny od lat 90. XX w., na znaczeniu może zyskiwać zrozumienie różnych tematów i skojarzeń kulturowych, które także współcześnie wykorzystywane są w dyskursie penalnym. Trudno takie badania przeprowadzić inaczej niż w szerokim interdyscyplinarnym zakresie, co wymaga erudycji i przynajmniej na pewnym etapie szerszej współpracy specjalistów z różnych dyscyplin. W końcowym fragmencie tomu trzeciego przedstawiam wypracowane wspólnie z Marianem Filarem podejście do polityki kryminalnej, które nawiązuje do wcześniej prowadzonych badań integralnokulturowych kary kryminalnej. Jest to moim zdaniem tym ważniejsze, że w okresie tzw. ponowoczesnym następuje także zacieranie tożsamości kary jako środka pozbawiania ludzi cenionych wartości i polityka kryminalna coraz wyraźniej staje się elementem kontroli społeczeństwa poprzez zarządzanie przestępczością.
 
Z Wprowadzenia Jarosława Utrata-Mileckiego
 
 
Seria: KULTURY PENALNE, t. 3
 

Rok wydania: 2014 
Wydanie pierwsze 
Format 138x220 mm
Liczba stron: 464
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64363-13-9
Cena katalogowa 43 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski
 
 
Spis treści
 
Contents / 9
 
Jarosław Utrat-Milecki, Wprowadzenie. Kara i polityka kryminalna jako elementy osobliwego świata społecznego / 11
Wiedza, władza i niewiedza /20
Koncepcja tomu / 27
 
Jarosław Utrat-Milecki, Introduction. Punishment and Criminal Policy as Elements of a Particular Social World /39
Knowledge, power, and ignorance /  48
The concept of the volume / 55
 
 Jarosław Utrat-Milecki, Z dziejow pojęcia kary kryminalnej /  66
 Pojęcie kary: ujęcie klasyczne / 66
 Wokół zróżnicowanej genezy współczesnego pojęcia kary / 73
 Kary eliminacyjne: uwarunkowania społeczno-kulturowe / 77
 Wzór świeckiej kary integrującej /  91
 
 Michel Mazoyer, Can Koray Zeynep, O „kodeksie hetyckim” / 102
 Treść praw / 108
 Prawa boskie, prawa ludzkie / 111
 Organizacja wymiaru sprawiedliwości /115
 Podsumowanie / 130
 
Bogusława Filipowicz, Prawo karne w Syrii-Palestynie w starohebrajskich tekstach biblijnych /131
 Kontekst historyczny praw starohebrajskich / 133
 O prawie karnym w zbiorach Biblii Hebrajskiej / 141
 Podsumowanie / 161
 
 Maciej Jońca, Zemsta jako źródło represji karnej u starożytnych Greków / 164
 Problem i metoda / 164
 Krwawa zemsta / 169
 Między zemstą a karą / 172
 Podsumowanie / 176
 
 Krzysztof Amielańczyk, Crimina publica. O podstawowych aspektach rzymskiej kultury penalnej / 178
 Uwagi ogólne /178
 Rzymskie ustawodawstwo karne / 184
 Początki nauki o przestępstwie karnym (crimen) w dziełach rzymskiej jurysprudencji / 199
 
 Erich Naab, Diabelskie kary / 211
 
 
Timothy Gorringe, Kultura, kara i pokuta / 235
 Religia a kultura / 235
 Kara w Piśmie Świętym / 240
 Teoria zadośćuczynienia / 243
 Teoria zadośćuczynienia a polityka karna / 247
 Alternatywy wobec retrybutywizmu / 249
 Kręgi Wsparcia i Odpowiedzialności / 256
 Podsumowanie / 258
 
 Jarosław Utrat-Milecki, Ambiwalencja więzienia jako formy kary nowożytnej / 260
 Stan więziennictwa a idea resocjalizacji i readaptacji skazanych w XVIII i XIX wieku / 260
 Reformy więzienne a myśl i wrażliwość chrześcijańska / 279
 
 Alicja Ornowska, Transformacje pracy przymusowej jako kary kryminalnej / 295
 Czy jest potrzeba powrotu do pracy przymusowej /  295
 Praca — konieczność, prawo, przywilej? Praca jako kategoria społeczna i filozoficzna / 297
 Czy praca w ogóle może stanowić karę / 302
 Starożytna geneza kary /306
 Nowożytna adaptacja opus publicum / 308
 Galery i służba w oddziałach karnych jako specyficzne odmiany pracy przymusowej epoki nowożytnej / 310
 Domy poprawy, czyli idea wychowania przez pracę i izolację / 311
 Obowiązek pracy świadczony przez osadzonych w pierwszych jednostkach penitencjarnych / 315
 Kara pracy poprawczej jako pierwsza nieizolacyjna kara alternatywna / 318
 Występujące współcześnie modele kar nieizolacyjnych, których treścią jest obowiązek pracy, i  główne problemy związane z ich realizacją / 320
 Historia zatoczy koło? / 327
 Podsumowanie / 332
 
 Lakshmi Subramanian, Kryminalizacja podmiotu. Prawo i reforma społeczna w kolonialnych Indiach / 334
 Inicjatywy prawne w okresie wczesnego państwa kolonialnego / 336
 Wybrane studia przypadków — refleksja /  340
 Dewadasi, państwo kolonialne i sędziowie-reformatorzy / 349
 Podsumowanie / 353
 
 Jarosław Utrat-Milecki, Kara jako narzędzie polityki państwa /  354
 Narodziny nowoczesnej penologii i polityki kryminalnej / 354
 Najogólniejsza penologiczna klasyfikacja typów przestępczych / 369
 Koniec nowoczesności w polityce kryminalnej / 383
 Nowa punitywność polityki kryminalnej /  396
 Penologia integralnokulturowa / 408
 
 Bibliografia / 414
 Indeks osób / 446
 Noty o autorach / 457
 
 
 
SKETCHES FROM THE HISTORY OF THE PENAL AFFECT
 
Edited by Jarosław Utrat-Milecki
 
 
 
Contents
 
Jarosław Utrat-Milecki, Introduction. Punishment and criminal policy as elements of a particular social world /39
 
Jarosław Utrat-Milecki, On the history of the notion of criminal punishment / 66
 
 Michel Mazoyer, Can Koray Zeynep, On the “Hittite Code” / 102
 
 Bogusława Filipowicz, Criminal law in Syria-Palestine in view of Old-Hebrew biblical texts / 131
 
 Maciej Jońca, Vengeance as a source of penal repression among the ancient Greeks / 164
 
 Krzysztof Amielańczyk, Crimina Publica. On the basic aspects of Roman penal culture / 178
 
 Erich Naab, Devilish punishments / 211
 
 Timothy Gorringe, Culture, penality, and atonement / 235
 
 Jarosław Utrat-Milecki, The ambivalence of prison as a form of modern punishment / 260
 
 Alicja Ornowska, Transformations of coercive labour as criminal punishment / 295
 
 Lakshmi Subramanian, Criminalising the subject. Law and social reform in colonial India / 334
 
Jarosław Utrat-Milecki, Punishment as a Tool of State Policy / 354
 
 Bibliography /  414
 Index of Names / 446
 Notes about the Authors / 457

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl