Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Ideologia i praktyka społeczna"

Dostępność: brak towaru
Cena w innych sklepach: 34,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Wybór, wstęp i opracowanie Piotr Kendziorek

Prezentowana książka jest pierwszą monografią dotyczącą żydowskiego ruchu spółdzielczego i obecności syjonistycznych idei kooperatywnych w Polsce pierwszej połowy XX wieku, a także pierwszym wyborem źródeł na ten temat. Działalność kooperatywna w środowisku żydowskim obejmowała głównie sferę spółdzielczości kredytowej, która odegrała istotną rolę w życiu gospodarczym kupców i rzemieślników żydowskich. Analiza prasy spółdzielczej ukazuje problemy, jakie napotykała spółdzielczość żydowska, i ich związek z różnymi formami dyskryminacji tej grupy w okresie II Rzeczypospolitej. Ruch spółdzielczy był także popierany przez polskich syjonistów, którzy propagowali podejmowanie pracy fizycznej w  palestyńskich kibucach.

 

Seria: Kooperatyzm
Rok wydania: 2020         
Wydanie pierwsze
Format 130 x 208 mm
Liczba stron: 356
Oprawa broszurowa
ISBN 978-83-66056-49-7
e-ISBN 978-83-66056-59-6
Cena katalogowa 34 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Daniel Guszta

 

Spis treści

Kooperatyzm żydowski. W kręgu problematyki społeczno-ekonomicznej i narodowej / 9
Aktualny stan badań nad historią żydowskiego ruchu spółdzielczego / 9
Ideologia spółdzielczości i społeczne wyobrażenia o żydowskim pośrednictwie / 23
Spółdzielczość żydowska w Galicji przed I wojną światową / 43
Problemy spółdzielczości żydowskiej w okresie międzywojennym / 56
Ideologia społeczna działaczy żydowskiej spółdzielczości kredytowej / 60
Specyfika spółdzielczości żydowskiej jako wyraz struktury społeczno-ekonomicznej Żydów polskich / 70
Żydowska spółdzielczość wobec gospodarczego / politycznego antyliberalizmu i praktyki państwowej dyskryminacji handlu żydowskiego / 87
Stosunki między spółdzielczością żydowską a spółdzielczością polską / 99
Syjonistyczna koncepcja kooperatyzmu / 117
Zasady edycji tekstów źródłowych / 151
Teksty źródłowe
 
Część I
Dzieje spółdzielczości żydowskiej przed II wojną światową /155
 
Józef Tennenbaum Kredyt żydowski w Galicji / 157
Abraham J. Prowalski Ruch spółdzielczy wśród Żydów w Polsce / 172
Uwagi ogólne / 172
Spółdzielczość żydowska w Polsce przed wojną światową / 174
W okresie wojny światowej / 185
Wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres rozbudowy żydowskiej spółdzielczości robotniczej i rzemieślniczej / 194
Problem odbudowy żydowskiego życia gospodarczego w Polsce a idea samopomocy spółdzielczej. Pierwsze próby organizacyjne / 201
Powstanie Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce. Konferencja odbudowy JDC / 212
Organizacja żydowskiego ruchu spółdzielczego. Jego bolączki i perypetie / 219
 
Część II
Ogólna teoria i praktyka spółdzielczości / 231
 
Józef Teitelbaum Socjologiczna rola ruchu spółdzielczego / 233
Aleksander Hafftka Idea wzajemnej pomocy społecznej / 242
 
Część III
Wobec skutków Wielkiego Kryzysu / 247
 
Józef Heuman O właściwy kierunek polityki gospodarczej /249
  1. [Fiszel] Rottenstreich Deklasacja żydostwa polskiego / 258
O inny żydowski dzień spółdzielczości  / 262
  1. Horowitz Zadania spółdzielni w chwili obecnej / 265
Unikajmy jednostronności / 270
Cyfra Spółdzielni w Polsce, majątek spółdzielni, programy
ideowe, kryzys spółdzielczości; Spółdzielczość przed wojną
a obecnie /
  1. Walfisz Kilka słów o sanacji spółdzielczości żydowskiej /278
Dzień bilansu / 282
Subskrybujemy Pożyczkę Narodową / 287
Rozważania / 291
 
Część IV
Projekt syjonistyczny i idee kooperatyzmu / 295
 
J.M. Isler Spółdzielnia spożywcza w Palestynie i jej specyficzne formy / 297
Melech Lusternik Gordon. Człowiek i myśliciel /304
Nachum Benari Kształtowanie życia, kultura, wychowanie. Normy społeczne w kibucu / 319
Pojedyncza osobowość w kibucu / 321
Rozwój osobowości /  322
Problemy wspólnego wychowania dzieci / 324
Wychowanie twórczej osobowości dziecka / 326
Zakończenie / 328
Hermann Parnas Problemy budowy Państwa Żydowskiego / 330
 
Noty bibliograficzne / 336
Bibliografia / 339
Indeks osób / 346
 

 

Kooperatyzm żydowski. W kręgu problematyki społeczno-ekonomicznej i narodowej

(fragmenty wstępu)

 

Zjawisko żydowskiej spółdzielczości w Polsce dotychczas właściwie w ogóle nie było przedmiotem studiów ze strony badaczy dziejów spółdzielczości i tylko marginalnie uwzględniano je w pracach poświęconych historii polskich Żydów w XX wieku. […]

 

[…] dotychczasowy brak prac badawczych na temat wcześniejszego okresu rozwoju spółdzielczości żydowskiej w dużej mierze wynika stąd, że polscy badacze spółdzielczości nie czuli się kompetentni do podejmowania tego tematu, wielu zaś żydowskich naukowców i intelektualistów — którzy już przed wojną podejmowali studia nad problematyką żydowską w perspektywie historii społecznej i gospodarczej — zostało zamordowanych w czasie wojny. Ci zaś, którzy ocaleli (najczęściej poza obszarem panowania nazistów), po wojnie koncentrowali się na szerszych zagadnieniach społeczno- -gospodarczych z dziejów Żydów polskich oraz na epoce Zagłady  […]

 

Rzecz jasna, dzieje spółdzielczości żydowskiej były ściśle związane z generalną historią gospodarczą i historią społeczną polskich Żydów. Ta zaś była w oczywisty sposób zależna nie tylko od kondycji całej gospodarki, ale także od konkretnych działań wobec społeczności żydowskiej (bądź jej części), podejmowanych przez różnych uczestników życia politycznego i państwowego. Towarzyszyły im ożywione wypowiedzi publicystyczne dotyczące roli Żydów w polskiej gospodarce i życiu społecznym, która w ogromnej większości przypadków była opisywana w kategoriach mniej lub bardziej negatywnych, z czym zwykle szła w parze wrogość wobec społeczności żydowskiej jako takiej. Tematyka stosunków polsko-żydowskich nieuchronnie odgrywała więc istotną rolę w myśli żydowskich spółdzielców, ale pozwala także uchwycić pewne spory i różnice, które w okresie międzywojennym występowały wewnątrz tej społeczności. W tym kontekście interesujący wydaje mi się przypadek ideologii i praktyki kooperatywnej, związanej z ruchem syjonistycznym. Jak wiadomo, w Palestynie (a później w państwie Izrael) ruch kibucowy odegrał bardzo istotną rolę na płaszczyźnie tyleż ideologicznej legitymizacji żydowskiego projektu narodowego, co konkretnych działań służących tworzeniu instytucji społeczeństwa żydowskiego, które łączyły w sobie wymiar gospodarczy, polityczny, narodotwórczy, a nawet quasi-wojskowy. A przy tym warto pamiętać, że „kolonizacja” Palestyny w pierwszych dekadach XX wieku dokonywała się przede wszystkim za sprawą Żydów z Europy Wschodniej (w tym głównie z Polski) — zwłaszcza młodych syjonistycznych pionierów, którzy jeszcze w naszym kraju przygotowywali się do pracy w palestyńskich kibucach i propagowali w środowisku żydowskim idee syjonistyczne. Dlatego dzieje ruchu syjonistycznego w dużej mierze są także częścią historii polskich Żydów, tym bardziej że działacze tego ruchu zdawali sobie sprawę, że proces żydowskiej migracji do Palestyny może być tylko stopniowy, i nastawiali się na długookresową działalność na rzecz interesów Żydów także w Polsce. Problematyka związku między politycznym ruchem syjonistycznym i rozwojem ruchu kibucowego jest ponadto bardzo ciekawym przypadkiem połączenia kwestii społeczno-gospodarczych o wymiarze wspólnotowym z całościowym projektem narodotwórczym. Co więcej, doświadczenia syjonistów w Polsce w pewnej mierze wpływały na kształt, jaki przyjął rozwój ruchu kibucowego i związanej z nim ideologii narodowej w Palestynie.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl