Znaleziono produktów: 426

(ENS) Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna, seria TERMINUS, t. 1, br.

(ENS) Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna, seria TERMINUS, t. 1, br.
(ENS) Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna, seria TERMINUS, t. 1, br.

Przełożyła Krystyna Krzemieniowa

"..Chodzi mi o to, dlaczego zrozumienie tego, czym dziś jest sztuka, jest dla myślenia zadaniem. [...] W myśleniu o tej kwestii trzeba taką stosować miarę, aby objąć zarówno wielką sztukę przeszłości i tradycji, jak i sztukę nowoczesną, która nie tyl...

Dostępność: brak towaru

Cena:

Jacek Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy

Jacek Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy
Jacek Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy

Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze prawniczej próbę całościowego opisu konfliktu miedzy dobrami osobistymi jednostki a wolnością środków masowego przekazu. proponowana w opracowaniu koncepcja teoretyczna jest podstawą analizy licznych or...

Dostępność: brak towaru

Cena:

Leszek Korporowicz, Tworzenie sensu. Język. Kultura. Komunikacja

Leszek Korporowicz, Tworzenie sensu. Język. Kultura. Komunikacja
Leszek Korporowicz, Tworzenie sensu. Język. Kultura. Komunikacja

Pytanie: Jak przebiega proces tworzenia sensu?, z pewnością należy do tych, które bardziej inspirują, niż znajdują wyczerpującą odpowiedź. Już samo postawienie tego pytania odsłania wieloaspektowy i wielopoziomowy charakter fenomenu kultury i uwrażliwia na nieunikniony niemal na gruncie nauk szczegółowych redukcjonizm kryjący się w wyborze kierunku i metod analiz.

Dostępność: brak towaru

Cena:

(ENS) Odo Marquard, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, seria TERMINUS, t. 3, br.

(ENS) Odo Marquard, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, seria TERMINUS, t. 3, br.
(ENS) Odo Marquard, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, seria TERMINUS, t. 3, br.

Przełożyła Krystyna Krzemieniowa

W niniejszym tomie zebrano siedem rozpraw, które powstały w latach 1982-1986. Wszystkie one - w sposób mało uporządkowany - prezentują takie oto stanowisko: filozofię sceptyka uzualisty wywodzącego się ze szkoły hermeneutycznej, której nigdy ostatecz...

Dostępność: brak towaru

Cena:

(ENS) Odo Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, seria TERMINUS, t. 2, br.

(ENS) Odo Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne,  seria TERMINUS, t. 2, br.
(ENS) Odo Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, seria TERMINUS, t. 2, br.

Przełożyła Krystyna Krzemieniowa

"Ponieważ jesteśmy śmiertelni wiemy o tym, to jesteśmy skazani na naszą przeszłość. Przyszłością każdego jest swoiście jego śmierć: życie jest krótkie, vita brevis . Ta skąpość czasu, którym dysponuje człowiek - moriturus świadomy tego, że jest morit...

Dostępność: brak towaru

Cena:

(ENS) Josef Mitterer, Tamta strona filozofii. Przecwko dualistycznej zasadzie poznania, seria TERMINUS, t. 9, br.

(ENS) Josef Mitterer, Tamta strona filozofii. Przecwko dualistycznej zasadzie poznania, seria TERMINUS, t. 9, br.
(ENS) Josef Mitterer, Tamta strona filozofii. Przecwko dualistycznej zasadzie poznania, seria TERMINUS, t. 9, br.

Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz

Zamysł autora, w powyższej książce, niszczy w zarodku wszelką nadzieję na niewzruszone fundamentu myślenia. Przedstawił on traktat zwięzły, zapierający dech swą gęstością, godny najwyższego szacunku także ze strony tych, którzy nie są gotowi uznać je...

Dostępność: brak towaru

Cena:

Teodor Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce

Teodor Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce
Teodor Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce

Więziennictwo w Polsce należy do tych organów władzy państwowej, w których dokonane przemiany były szczególnie głębokie. Polskie więziennictwo było instytucją hermetycznie zamkniętą w latach PRL, co miało na celu odcięcie społeczeństwa, a także i świata, od prawdziwej wiedzy o tym, co dzieje się w więzieniach

Dostępność: brak towaru

Cena:

Paweł Kuczyński i in., W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a

Paweł Kuczyński i in., W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a
Paweł Kuczyński i in., W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a

Modelując życie społeczne i będąc jego emanacją, ruch społeczny pozostaje zawsze tylko „momentem" w procesie zmian społecznych. Zrozumienie istoty pojawiającego się ruchu społecznego może wydawać się kluczem do historii dziejącej się na naszych oczach.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce

Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce
Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce

Redakcja naukowa Ewa Nowicka i Sławomir Łodziński

Podział na swoich i obcych jest jedną z zasadniczych cech świata społecznego. Spotykamy się z nim nieustannie w życiu codziennym. Rozróżnienie rozmaitych stopni i odcieni poczucia swojskości i obcości stanowi podstawę orientacji jednostki w społeczeństwie.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Ewa Nowicka i Małgorzata Majewska, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy.

Ewa Nowicka i Małgorzata Majewska, Obcy u siebie.  Luteranie warszawscy.
Ewa Nowicka i Małgorzata Majewska, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy.

Polska jest krajem wyjątkowo jednorodnym wyznaniowo, w którym katolicy bezwzględnie dominują liczebnie, kulturowo i politycznie. Nie znaczy to jednak, że społeczeństwo polskie składa się wyłącznie z katolików.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Andrzej Rychard, Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych

Andrzej Rychard, Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych
Andrzej Rychard, Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych

Sfera stosunków w systemie przemysłowym jest dogodnym polem analizy ogólniejszych procesów dotyczących całego ładu społecznego. Wielki konflikt społeczny w jego otwartej fazie lat 1980-1981 manifestował się wyraźnie w strukturach wszelkich, w tym przemysłowych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym

Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym
Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym

Dane statystyki policyjno-prokuratorskiej; Środki karne stosowane wobec sprawców; Charakterystyka bójek i pobić; Charakterystyka sprawców bójek i pobić; Charakterystyka osób pokrzywdzonych; Orzecznictwo sądowe

Dostępność: brak towaru

Cena:

(ENS) Filozofia transcendentalna a dialektyka

(ENS) Filozofia transcendentalna a dialektyka
(ENS) Filozofia transcendentalna a dialektyka

Redakcja naukowa Marek J. Siemek

Na scenie świata jasno oświetlonej światłem rozumu rozgrywały się pod koniec XVIII wieku wydarzenia nowe i zaskakujące […] przez nowe epokowe znaczenie, nabierały już w teraźniejszości, jak dostrzegł Kant, znaczenia dziejowego […] Studia zebrane w ni...

Dostępność: brak towaru

Cena:

(ENS) Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana

(ENS) Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana
(ENS) Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana

Redakcja naukowa Jolanta Brach-Czaina

Zbiór artykułów podzielonych na trzy grupy: Homo in artibus eruditus, Homo philosophus oraz Homo politicus, autorstwa m.in. Leszka Kołakowskiego ( Pochwała nudy ), Zygmunta Baumanna ( Love in Adversity ) i Michała Głowińskiego ( Cztery szkice o propa...

Dostępność: brak towaru

Cena:

Józef Pajestka, Global Change and Polish Problems

Józef Pajestka, Global Change and Polish Problems
Józef Pajestka, Global Change and Polish Problems

Myopia is a salient feature of contemporary civilization. It inhibits rational comprehension and pollcles, particularly in countries lagging behind in civilizational change. This is a seminal diagnosis of contemporary Poland and it also explains the main intentions of the book.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Stanisław Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu

Stanisław Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu
Stanisław Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu

W okresach wielkich zmian historycznych wielcy myśliciele polityczni rzadko obywają się bez choćby szczypty utopizmu. Amerykanom udało się ominąć tę pułapkę. W Ameryce nie było miejsca dla mentorów pragnących podporządkować społeczeństwo swoim pomysłom i wymyślonym rygorom. Ameryka oparła się pokusie utopii.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Zbigniew Zaborowski, Osobowość Lecha Wałęsy

Zbigniew Zaborowski, Osobowość Lecha Wałęsy
Zbigniew Zaborowski, Osobowość Lecha Wałęsy

Książka ta jest pierwszą w Polsce pracą psychologiczną poświęconą osobowości Lecha Wałęsy — postaci historycznej, symbolu walki o wolność i demokrację. Zajmowali się nim dziennikarze, publicyści, historycy i politolodzy. Dotychczas brakowało w tym gronie przedstawicieli nauk psychologicznych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

O wychowaniu. Sentencje. Myśli. Aforyzmy

O wychowaniu. Sentencje. Myśli. Aforyzmy
O wychowaniu. Sentencje. Myśli. Aforyzmy

Wybór Adam Łaski

Książka zawiera kilkaset sentencji, myśli i aforyzmów wyrażających pewne prawdy i spostrzeżenia żywo interesujące każdego człowieka, któremu nie jest obojętna sprawa wychowania i kształcenia.

Dostępność: brak towaru

Cena:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl