Zofia Chyra-Rolicz, Między prywatą a wspólnym dobrem. Stosunek państwa i sił politycznych do spółdzielczości w II i III Rzeczypospolitej

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena w innych sklepach: 38,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

W III Rzeczypospolitej spółdzielczość, postrzegana jako odchodzący w przeszłość sektor „gospodarki uspołecznionej”, stała się terenem szybkiej prywatyzacji, a jej rola w gospodarce narodowej została znacznie zmarginalizowana. Topniały szeregi spółdzielców, którzy długo musieli walczyć o przetrwanie i uznanie. W toczącej się grze różnych interesów tworzone przez pokolenia rodzime „dobro wspólne” nie doczekało się wsparcia i udziału w budowaniu nowej jakości życia społeczeństwa. Dlaczego tak się stało? – na to pytanie próbuje dać odpowiedź ta książka. 

 

Seria: Kooperatyzm
Rok wydania: 2019
Wydanie pierwsze
Format 138 x 220 mm
Liczba stron: 400
Oprawa broszurowa
ISBN 978-83-66056-48-0
Cena katalogowa  38 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Daniel Guszta

 

 

Spis treści

 
Wstęp / 9
Część I
W II Rzeczypospolitej / 17
Spółdzielcy wobec odzyskania niepodległości / 21
Państwo wobec spółdzielczości / 27
Sanacja wobec spółdzielczości /33
Główne siły polityczne i organizacje społeczne wobec spółdzielczości / 41
Ruch narodowy ./ 42
Ruch ludowy / 49
Ruch robotniczy / 61
Socjaliści: PPSD i PPS oraz NPR / 61
Komuniści / 67
Kościół / 69
Wojsko /76
Organizacje społeczne / 80
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz inne organizacje nauczycieli / 80
Związki zawodowe / 85
Organizacje kobiece / . 87
Partnerstwo państwa i innych podmiotów życia gospodarczego / 94
Osiągnięcia dwudziestolecia / 108
Część II
W III Rzeczypospolitej / 113
Dziedzictwo powojennego półwiecza / 115
Państwo wobec spółdzielczości w okresie transformacji ustrojowej /123
Walka o nowe prawodawstwo spółdzielcze / 135
Wiodące siły polityczne / 148
Socjaldemokraci i socjaliści / 148
Ludowcy / 154
Kosztowna „opieka” / 164
Nurt liberalny — spółdzielnie czy spółki? / 168
Kościół katolicki /169
Organizacje zawodowe i społeczne / 171
Stanowisko spółdzielców / 172
Kongresy Spółdzielczości / 173
Spółdzielczość w środkach masowego przekazu / 219
Odbudowa prasy spółdzielczej / 220
Echa przekształceń własnościowych — podziału wspólnego majątku i prywatyzacji / 222
Szukanie sojuszników / 227
Wydarzenia spółdzielcze / 230
Eksponowanie konfliktów / 234
W swoim środowisku / 238
Poza kręgiem spółdzielców /239
Skutki transformacji / 241
Na arenie międzynarodowej / 246
Zakończenie
Podobieństwa — Różnice — Perspektywy /261
Aneksy / 277
 1. Uchwała Kongresu Spółdzielczości Polskiej obradującego w dniach 30–31 maja 1995 r. w Warszawie w sprawie oceny stanu Spółdzielczości oraz kierunków jej rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej / 279
 2. Podstawowe założenia strategii rozwoju polskiej spółdzielczości w latach 1995–2000–2010 / 283
 3. Raport sytuacyjny 2000–2004 / 290
 4. List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości / 299
 1. Apel V Kongresu Spółdzielczości z 28 listopada 2012 r. do Parlamentarzystów
RP w sprawie ograniczeń rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej / 301
 1. Apel V Kongresu Spółdzielczości z 28 listopada 2012 r. do Parlamentarzystów RP w sprawie budownictwa mieszkaniowego / 310
 2. Apel V Kongresu Spółdzielczości z 28 listopada 2012 r. do Parlamentarzystów RP w sprawie mieszkań obciążonych kredytem hipotecznym / 312
 3. Informacja o podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących sektora spółdzielczego w roku 2013 i ich zmian w latach 2011–2013 / 315
 4. Informacja o podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących sektora spółdzielczego w roku 2014 i ich zmian w latach 2011–2014 / 324
 5. Informacja o podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących sektora spółdzielczego w roku 2016 i ich zmian w latach 2011–2016 / 337
 6. Uchwała nr 12/2016 VI Kongresu Spółdzielczości z dnia 13 grudnia
2016 r. w sprawie stanu polskiej spółdzielczości i kierunków jej rozwoju w latach 2016–2020 / 344
 1. Skład Sejmowych Komisji do sprawy rozpatrzenia projektów Prawa Spółdzielczego i innych ustaw dotyczących spółdzielczości / 355
 2. Odbudowa i rozwój spółdzielczości (tekst Klubu Inteligencji Polskiej, 2016) / 361
 3. Kalendarium kariery naukowej reprezentanta polskiej spółdzielczości dra Jerzego Jankowskiego, długoletniego prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS / 363
Bibliografia / 375
Źródła / 375
Źródła normatywne / 375
Źródła opublikowane / 375
Materiały statystyczne / 375
Programy polityczne / 376
Raporty /378
Inne / 379
Prasa /380
Wspomnienia / 381
Strony internetowe / 381
Opracowania (wybór) / 381
Wykaz skrótów / 388
Indeks osób /391

 

 

Wstęp

(fragmenty)

 

Ruch spółdzielczy ukształtował się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, w czasach szybko rozwijającego się kapitalizmu, zarówno w państwach Europy Zachodniej, jak i w krajach biedniejszych, zacofanych, pomagając zaspokajać różne potrzeby bytowe: konsumpcyjne, kredytowe, handlowe, mieszkaniowe, zatrudnienia. Stanowił sprawdzoną w działaniu propozycję wspólnego gospodarowania różnych środowisk: chłopskich, rzemieślniczych, kupieckich, ziemiańskich, inteligenckich. Wywodził się z głównych nurtów ideowych epoki: liberalizmu, socjalizmu utopijnego, społecznej nauki Kościoła. […]

U progu II Rzeczypospolitej znaczny już dorobek ideowy i materialny polskiej spółdzielczości budził szacunek. Widoczne już były osiągnięcia kooperacji zaboru pruskiego, Galicji, Kongresówki, takie jak ograniczenie lichwy na wsi i w miastach, rozwijająca się sieć różnie nazywanych spółdzielni (kooperatyw, kas oszczędności i pożyczek, banków ludowych, spółek) oszczędnościowo-kredytowych, spożywców, rolniczo-handlowych, tworzona przez społeczności lokalne dla własnych potrzeb. […]

Inicjatywy spółdzielcze wspierane były przez społeczników wywodzących się z wykształconych kręgów społeczeństwa: przedstawicieli inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa, drobnomieszczaństwa i bardziej wyrobionych społecznie włościan. Dostrzeżone zostały przez różne siły polityczne, które zainteresowanie tym ruchem oraz pozytywny do niego stosunek deklarowały w swoich programach i przyczyniały się do krzewienia spółdzielczości. […]

W pierwszej części została przedstawiona polityczna sytuacja funkcjonowania ruchu spółdzielczego w odrodzonej II Rzeczypospolitej, stosunek państwa i wiodących sił politycznych do spółdzielczości oraz relacje ruchu spółdzielczego z wojskiem i liczącymi się w życiu publicznym organizacjami społecznymi. Zostały w niej przedstawione także dokonania spółdzielczości w dziele budowania odrodzonej Polski.

Część druga poświęcona jest przemianom spółdzielczości w okresie transformacji ustrojowej, której początek przyjmuje się na lata 1989–1990, z odwołaniami do sytuacji spółdzielczości funkcjonującej w Polsce powojennej w centralnie planowanej gospodarce nakazowo- -rozdzielczej. Niezbędne okazało się szersze przedstawienie systemu spółdzielczości tak zwanego realnego socjalizmu, jej specyfiki jako filaru ustroju PRL i wprowadzanej w życie za jej pomocą nowej inżynierii społecznej, gdyż z tego systemu wynikły dla spółdzielczości negatywne konsekwencje polityczne w czasach przełomu ustrojowego, rzutujące na dalsze jej losy — to znaczy przede wszystkim marginalizowanie jej miejsca i roli w gospodarce narodowej.

W części drugiej obszernie przedstawiono także walkę spółdzielców o przetrwanie, o dobre imię i zachowanie samorządności, długotrwałą\ obronę tej formy gospodarowania i majątku, a także dostosowywanie się do nowej sytuacji polityczno-gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono walce o autonomię ruchu, przebiegowi i uchwałom kolejnych kongresów spółdzielczości, tego najwyższego organu samorządu spółdzielczego, oraz wizerunkowi spółdzielczości w środkach masowego przekazu i odbudowie prasy spółdzielczej jako środka przekazywania własnych opinii i stanowiska wobec decyzji czynników rządzących. […]

Praca została zaopatrzona w 14 aneksów źródłowych, odnoszących się do lat III Rzeczypospolitej i zawierających dokumenty spółdzielczości o charakterze programowym, apele protestacyjne spółdzielców, oraz inne materiały obrazujące walkę spółdzielców o przetrwanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, a także walkę z faktyczną marginalizacją roli spółdzielczości przez nowe siły polityczne, zorientowane neoliberalnie. Stosunkowo dużo miejsca zajmują w aneksach opracowane przez spółdzielców materiały statystyczne dotyczące wskaźników ekonomicznych spółdzielczości w pierwszych dekadach XXI wieku, ukazujące skutki, jakie miała dla niej transformacja.

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl